Länkstig

Kunskapsresistens: orsaker, konsekvenser och motmedel

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Kunskapsresistens – med vilket förenklat avses människors oförmåga eller motvilja att acceptera tillgänglig och etablerad kunskap – är en av de stora utmaningar som det demokratiska samhället står inför.
Forskningsprogrammet ”Kunskapsresistens: orsaker, konsekvenser och motmedel” (KR) är ett sexårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram som startar 2019, under ledning av professor Åsa Wikforss vid Stockholms universitet.

Forskningsprogrammet ”Kunskapsresistens: orsaker, konsekvenser och motmedel” (KR) är ett sexårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram som startade 2019, under ledning av professor Åsa Wikforss vid Stockholms universitet.

Det främsta syftet med KR-programmet är att erbjuda ett enhetligt ramverk inom vilket kunskapsresistens kan undersökas på ett systematiskt sätt, både empiriskt och teoretiskt. Programmet samlar ett femtontal forskare från fyra discipliner: filosofi, psykologi, statsvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Inom den del av forskningsprogrammet som handlar om medie- och kommunikationsvetenskap ingår bland annat att undersöka utbudet av desinformation i traditionella och sociala medier samt vilken roll som människors medieanvändning och deras selektiva exponering, selektiva uppmärksamhet och förtroende för medier spelar för kunskapsresistensen.

Övriga forskare i projektet

Hajo Boomgaarden, professor vid University of Wien

Rens Vliegenthart, professor vid University of Amsterdam

Yariv Tsfati, professor vid University of Haifa

Alyt Damstra, post-doc vid university of Amsterdam