Bild
Länkstig

PHOBIO – Fotosyntesreglering och förnybar biomassaproduktion

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Den pågående forskningen i vår grupp ägnar sig åt att förstå hur fotosyntesen regleras av jonflöden i växter och alger. Under de senaste åren har vi initierat ytterligare projekt för att utnyttja vår fotosynteskompetens för produktion av förnybar biomassa med mikroalger

Cornelia Spetea Wiklund, Fatemeh Khosravitabar, Kashif Shaikh och Kim van Maldegem (Maj 2023, Göteborgs Botaniska Trädgård)

Medlemmar

Jontransporter viktiga för fotosyntetisk funktion

Cornelia Spetea Wiklundprofessor 
cornelia.spetea.wiklund@bioenv.gu.se

Kim van MaldegemPhD student
kim.van.maldegem@bioenv.gu.se

Kashif Mohd Shaikhpostdoc
mohd.kashif.shaikh@bioenv.gu.se

Algae4H2 – en effektiv och hållbar metod för fotobiologisk produktion av vätgas

Cornelia Spetea Wiklundprofessor
cornelia.spetea.wiklund@bioenv.gu.se

Fatemeh Khosravitabarpostdoc
fatemeh.khosravitabar@bioenv.gu.se

Studentprojekt