Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Flera projekt med GU-forskare på IVA:s 100-lista

Publicerad

Forskare vid Göteborgs universitet deltar i flera av de projekt som finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) årliga 100-lista över aktuell forskning med affärspotential från Sveriges lärosäten. Bland annat handlar det om produktion av biomassa från alger och hållbarhet i globala leverantörskedjor.

Tanken med IVA:s 100-lista är att sätta ljuset på behovet av att forskare och företag hittar varandra, och samverkar kring de utmaningar som samhället står inför. Forskningsprojekten har valts ut för att de kan skapa värde för företag eller samhället i form av till exempel produkter och affärsutveckling. I år är hållbarhet i fokus.

Ett av de utvalda projekten vid Göteborgs universitet handlar bland annat om att göra solceller och solpaneler mer effektiva genom att utvinna material från kiselalger, vars skal är unikt designade för att effektivt absorbera ljus. Men det finns även andra tillämpningar av den här forskningen.

– Ett intressant område är att nyttja materialet som UV-skydd i solskyddsprodukter men även i andra material, i färg med mera. Sen är det inte bara skalen. Biomassan i sig är rik på antioxidanter och fleromättade fettsyror som kan användas i bland annat fiskfoder, säger Angela Wulff, professor i marin ekologi.

Fler algprojekt

Alger intresserar även forskarna av andra skäl. På IVA:s 100-lista finns ett forskningsprojekt där målet är att omvandla mikroalger till biomassa, som i sin tur används till bioenergi och i tillverkning av olika material, som exempelvis plast.

− Vi har hittills hittat lämpliga algstammar på Sveriges västkust för sommar och vinter med stor potential för produktion av biomassa som är effektiva när det gäller att ta upp kväve och fosfor från havsvatten, säger Cornelia Spetea Wiklund, professor i växtbiologi.

Globala leverantörskedjor

IVA:s 100-lista uppmärksammar även ett projekt som studerar företags försök att förbättra villkoren i globala leverantörskedjor via krav på leverantörerna och kontroller, något som hittills i huvudsak misslyckats.

− Jag vill genom projektet utmana företags idag dominerande sätt att arbeta med hållbarhet i leverantörskedjor, och bidra till omställning mot aktiviteter som gör verklig skillnad för såväl arbetare som miljö, säger Niklas Egels-Zandén, professor i företagsekonomi.

Projekt med GU-anknytning på IVA:s 100-lista 2020:

  • Pincram och MAPER - Bättre diagnostik av hjärnsjukdom genom bildanalys och maskininlärning
  • Innovativa hållbarhetsinitiativ i globala leverantörskedjor – Att göra skillnad i globala leverantörskedjor
  • SEAFARM – Makroalger för ett biobaserat och hållbart samhälle
  • Årsrotationsmodell för energieffektiv odling av marina mikroalger
  • Kiselalger för framtiden

IVA:s 100-lista (på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins webbplats)