Länkstig

Cornelia Spetea Wiklund

Professor

Inst f biol o miljövet -
Botan
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22B
143 19 Göteborg
Postadress
Box 461
405 30 Göteborg

Om Cornelia Spetea Wiklund

Jag är professor i växtcellfysiologi. Min PHOBIO forskargrupp undersöker molekylära mekanismer för reglering av fotosyntes med hjälp av transportörer i modelväxten Arabidopsis thaliana och biomassa produktion i mikroalger från västkusten. Dessutom undervisar jag inom växtcellbiologi, fysiologi och bioteknologi.