Länkstig

Cornelia Spetea Wiklund

Professor

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
5185
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Cornelia Spetea Wiklund

Jag är professor i växtcellfysiologi. Min PHOBIO forskargrupp undersöker molekylära mekanismer för reglering av fotosyntes med hjälp av transportörer i modelväxten Arabidopsis thaliana och biomassa produktion i mikroalger från västkusten. Dessutom undervisar jag inom växtcellbiologi, fysiologi och bioteknologi.