Bild
provrör med mikroalger
Screening av mikroalgstammar för biomassa
Foto: Otilia Cheregi
Länkstig

Energieffektiv odling av marina mikroalger för produktion av biomassa

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
4 928 000
Projekttid
2018 - 2020
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Biomassa från mikroalger har stor potential för att kunna användas både som energikälla och vid tillverkning av olika material. I det här projektet vill vi vidareutveckla ett system för utomhusodling av marina mikroalger för att få en mer energieffektiv produktion med en längre odlingssäsong och större total biomassa till industrin.

Mer om projektet

Mer detaljerad information om projektet finns på vår engelskspråkiga sida.

En rapport från projektet kan du läsa via GUP (Göteborgs universitets publikationer) eller via Energimyndigheten

Medlemmar

Cornelia Spetea Wiklund, professor
Mats Andersson, researcher 
Otilia Cheregi, postdoc
Mats Töpel, researcher, Department of Marine Sciences, GU
Susanne Ekendahl, Johan Engelbrektsson, Niklas Strömberg, RISE