Bild
Mätning av klorofyllfluorescens i Arabidopsis-blad
Foto: C. Spetea Wiklund
Länkstig

Jontransporter viktiga för fotosyntetisk funktion

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3.870.000 VR + 822.000 CTS = 4.690.000 SEK
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

I naturliga livsmiljöer upplever växter ständigt snabba förändringar i intensiteten av solljus, och det här projektet handlar om hur fotosyntesen regleras under dessa förutsättningar. Vi använder backtrav (Arabidopsis thaliana) och den encelliga grönalgen Chlamydomonas reinhardtii som modellorganismer och kombinerar mätning av klorofyllfluorescens, elektronmikroskopi och molekylärbiologiska metoder för att undersöka vilken roll olika jonkanaler och transportörer spelar. Resultaten kommer förhoppningsvis att visa mekanismer som är viktiga för att växter ska kunna anpassa sig till olika förhållanden, kunskap som i sin tur kan hjälpa oss att ta fram nya grödor eller växter för produktion av bioenergi.

Mer om projektet

Läs mer på vår engelskspråkiga sida!