Bild
Mikroalgodling i en laboratoriebioreaktor
Foto: Otilia Cheregi
Länkstig

Mixotrofi i marina mikroalger för förnybar biomassaproduktion (MMM-REBIO)

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Projektet syftar till att maximera tillväxt och produktivitet odling av marina mikroalger. Det görs genom så kallad mixotrof odling där man samtidig använder ljus och koldioxid för fotosyntes och organiskt kol för andning. Odling utomhus av marina mikroalger i den svenska västkustens dynamiska klimat kan ge en högre totalproduktion av förnybar biomassa för industrin.

Mer om projektet

Projektet syftar till att utveckla mixotrof odling (samtidig användning av ljus och koldioxid för fotosyntes och organiskt kol för andning) för att maximera tillväxt och utomhusproduktivitet för mikroalgstammar från den svenska västkusten.

Huvudmålen är att:

  1. använda Skeletonema marinoi för att bättre förstå mixotrofisk ämnesomsättning i kiselalger
  2. utforska de optimala mixotrofiska förhållandena för förbättrad produktivitet av S. marinoi
  3. undersöka potentiella industriella tillämpningar av S. marinoi vid odling under mixotrofi

Beräkningsmetoder, biofysiska, analytiska, biotekniska och biologiska metoder används i projektet. En mixotrofisk odling utomhus av marina mikroalger i det svenska västkustens dynamiska klimat kan ge en högre totalproduktion av förnybar biomassa för industrin.

Läs mer på vår engelskspråkiga sida

Medlemmar

Cornelia Spetea Wiklund (professor)
Valeria Villanova (researcher)
Mats Töpel (researcher)  Department of Marine Sciences, GU
Susanne Ekendahl, Johan Engelbrektsson, Niklas Strömberg, RISE
Benjamin Bailleul, CNRS France
Adriana Ianora, SZN Italy