Göteborgs universitet
Länkstig

Uppdragsutbildning vid IDPP

Uppdragsutbildning är utbildning som Göteborgs universitet genomför på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession kan erbjuda kompetensutveckling inom bland annat utbildning, lärande och undervisning till kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer mot en avgift. Det kan ske i form av kurser, seminarier, handledning och föreläsningar.

Uppdragsutbildning vid institutionen

Uppdragskurser utgår från institutionens befintliga kursutbud eller utvecklas utifårn organisationens behov och villkor. Det kan vara platser i redan befintlig kurs, eller en utbildning helt anpassad till behov av kompetensutveckling. En uppdragskurs kan läggas upp för att ge akademiska högskolepoäng men också utan sådana.

Uppdragsutbildning kan organiseras på olika sätt. 

Kurser

Institutionen kan utveckla och hålla i poänggivande och /eller intygsgivande kurser.

Seminarieserier

Institutionen kan hålla i en seminarieserie som passar er organisation. Där ges möjlighet att få kunskap om det aktuella temat och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion.

Föreläsningar

På Institutionen för didaktik och pedagogisk profession finns medarbetare som ger föreläsningar inom olika områden med utgångspunkt i forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De kan ges som enstaka föreläsningar eller som föreläsningsserier, ibland kombinerade med andra utbildningsinslag.

Forskningscirklar

En forskningscirkel samlar vanligtvis en liten grupp deltagare (åtta-tio stycken), däribland en forskare, som enas om ett gemensamt problemområde att söka kunskap om. Syftet är att i dialog mellan forskare och yrkesverksamma eftersträva en ömsesidig påverkan så att båda parter förändrar sin syn på det ursprungliga problemet och får ny kunskap. Med aktionsforskning som utgångspunkt har vi utvecklat våra forskningscirklar att också handla om förändringar som deltagarna vill genomföra.

Dialogkonferenser

Dialogkonferensen är ett forum där deltagare i nätverk kan lära av och tillsammans med varandra. Deltagarna engageras i kontinuerlig dialog med varandra och ges på så vis i denna dialog möjlighet att utveckla den egna praktiken. En dialogkonferens varar minst en dag.

    Kontakt

    Kontakt

    För frågor kontakta viceprefekt för samverkan Anette Olin Almqvist.