Bild
Blivande lärare i årskurs 4-6 studerar naturvetenskap och teknik.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

NO/TK för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i lärarlyftet II.

Kurs
LLNT11
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och som undervisar i naturvetenskap och teknik i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig. Du ska vara anställd som lärare och måste även ha huvudmannens godkännande.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är lärare och ger dig möjlighet att utveckla din kompetens inom naturvetenskap och teknik. Du får kunskap i och om naturvetenskap och teknik och kompetens att planera, leda och utvärdera undervisning i grundskolans årskurs 4-6, där bedömning och betygsättning ingår.

Undervisningen sker både på distans och på campus genom föreläsningar, övningar, litteraturstudier och uppgifter som du genomför i din egen verksamhet. Det är tre campusförlagda träffar per termin.

Kursen är uppdelad i fyra moment som behandlar ämnesteori och ämnesdidaktik i undervisningsämnena teknik, biologi, kemi och fysik.

Du förväntas ha möjlighet att planera, genomföra och utvärdera egen undervisning i varje ämne. Innehållet relateras till aktuella styrdokument, samt till relevant ämnesdidaktisk forskning. Under kursen diskuteras ämnesteori och ämnesdidaktik utifrån deltagarnas egna professionsrelaterade frågeställningar. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i NO/TK i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig. Dessutom krävs huvudmannens godkännande.

Instruktioner för ansökan

Kursen ges inom ramen för Lärarlyftet.

Läs mer om Instruktioner för ansökan