Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Blivande lärare i årskurs 4-6 studerar naturvetenskap och teknik.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

NO/TK för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i lärarlyftet II.

Kurs
LLNT11
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-00507

Kort om kursen

Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och som undervisar i naturvetenskap och teknik i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig. Du ska vara anställd som lärare och måste även ha huvudmannens godkännande.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är lärare och ger dig möjlighet att utveckla din kompetens inom naturvetenskap och teknik. Du får kunskap i och om naturvetenskap och teknik och kompetens att planera, leda och utvärdera undervisning i grundskolans årskurs 4-6. I det ingår även bedömning och betygsättning.

Innehåll

Innehållet relateras till de didaktiska frågorna vad, varför och hur samt till relevant ämnesdidaktisk forskning. Ämnesteori och ämnesdidaktik diskuteras till stor del utifrån deltagarnas egna professionsrelaterade frågeställningar. Kursen är uppdelad i fyra moment som behandlar ämnesteori och ämnesdidaktik i undervisningsämnena teknik, biologi, kemi och fysik. Du förväntas att planera, genomföra och utvärdera egen undervisning i varje ämne, men det är också möjligt att samordna flera ämnen.

Teknik

I momentet teknik ingår att kunna planera, genomföra och utvärdera teknikutvecklingsarbete samt att kunna diskutera förhållandet mellan teknik, människa, samhälle och miljö. Tekniska lösningar i vardagen är ett centralt innehåll. Tekniska system i hemmet och i samhället diskuteras och problematiseras i relation till deras betydelse för människa, samhälle och miljö.

Biologi

I momentet biologi ingår att kunna planera, genomföra och utvärdera systematiska undersökningar, observationer och fältarbete i relation till undervisning i biologi. Innehållet behandlar människokroppen, växters och djurs livscykler och livsvillkor där fotosyntes och respiration ingår. Vidare tar momentet upp växt- och djurarter i vår närmiljö, evolution samt livets organisation.

Fysik

I momentet fysik ingår att kunna planera, genomföra och utvärdera systematiska undersökningar i relation till undervisning i fysik. Energins former, omvandlingar och flöden är ett centralt innehåll. Vidare behandlas kraft och rörelse i olika vardagliga situationer. Ljudets uppkomst och överföring samt hälsofrågor i relation till ljud lyfts fram liksom ljusets egenskaper och utbredning.

Kemi

I momentet kemi ingår att kunna planera, genomföra och utvärdera systematiska undersökningar i relation till undervisning i kemi. Olika ämnens och materials egenskaper och hur de kan grupperas problematiseras. Vardagliga situationer där kemiska reaktioner förekommer diskuteras.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i NO/TK i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig. Dessutom krävs huvudmannens godkännande.

Instruktioner för ansökan

Kursen ges inom ramen för Lärarlyftet.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen sker främst på distans men tre campusträffar per termin ingår. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, litteraturstudier och uppgifter som du genomför på din arbetsplats. Det ingår både skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter.