Göteborgs universitet
Bild
Dykare med ålgräs
Foto: Johan Wingborg

Forskning

Forskning inom CeMEB bidrar till förståelsen av hur mänskliga aktiviteter påverkar marina kustekosystem och deras funktioner över tid. Resultaten kommuniceras till samhället och vi samarbetar med myndigheter för att utveckla verktyg för en hållbar förvaltning av våra hav och kustvatten.

Forskningsområden

  • Ekologiska och genetiska mekanismer för anpassning
  • Kontaktzoner mellan populationer och barriärer för genflöde
  • Den genomiska arkitekturen och dess roll i evolutionen
  • Arternas betydelse och populationshistoria
  • Genetik för befolkningsökningar
  • Bevarandegenetik och förvaltning