Göteborgs universitet
Bild
People standing by the water
Foto: Susanne Liljenström

Om oss

Centrum för marin evolutionsbiologi, CeMEB, bildades i juli 2008 genom ett tioårigt forskningsanslag inom Linnéstödet från Vetenskapsrådet och FORMAS. Verksamheten finansieras idag genom anslag till deltagande forskare och av Göteborgs universitet. Idag är cirka 70 forskare från hela världen engagerade i centrets verksamhet.

Senior director/Föreståndare

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid institutionen för marina vetenskaper – Tjärnö
Personlig hemsida

Foto: Johan Wingborg

Styrgrupp

Pierre De Wit , forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
E-post: pierre.de_wit@bioenv.gu.se

Ellika Faust, postdoktor vid Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science & Technology
E-post: ellika.faust@eawag.ch

Leon Green, forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
E-post: leon.green@bioenv.gu.se

Simon Henriksson, doktorand vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.
E-post: simon.henriksson@gu.se

Marlene Jahnke, forskare vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
E-post: marlene.jahnke@gu.se

Marina Rafajlović, forskarassistent vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
E-post: marina.rafajlovic@marine.gu.se

Sean Stankowski, universitetslektor vid University of Sussex, England.
E-post: S.Stankowski@sussex.ac.uk

Andreas  WallbergInstitutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet
E-post: andreas.wallberg@imbim.uu.se