Göteborgs universitet
Bild
People standing by the water
Foto: Susanne Liljenström

Om oss

Linnécentret för marin evolutionsbiologi, CeMEB, bildades i juli 2008 genom ett tioårigt forskningsanslag beviljades av Vetenskapsrådet och FORMAS. Idag är cirka 70 forskare från hela världen engagerade i centret. Verksamheten finansieras genom anslag till deltagande forskare och av Göteborgs universitet.

Mer information om vår verksamhet på CeMEBs internationella webb.

Föreståndare

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid institutionen för marina vetenskaper – Tjärnö
Personlig hemsida

Vice föreståndare

Anders Blomberg, professor i funktionsgenomik vid institutionen för kemi och molekylärbiologi
Personlig hemsida

Koordinator

Eva Marie Rödström, forskningssamordnare vid institutionen för marina vetenskaper – Tjärnö
Personlig hemsida

Foto: Johan Wingborg
Foto: Claire Panman van der Meer
Foto: Susanne Liljenström

Styrgrupp

Pierre De Wit , forskare vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
E-post: pierre.de_wit@marine.gu.se

Ellika Faust, doktorand vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
E-post: ellika.faust@gu.se

Leon Green, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
E-post: leon.green@bioenv.gu.se

Marlene Jahnke, postdoktor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
E-post: marlene.jahnke@gu.se

Marina Rafajlović, forskarassistent vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
E-post: marina.rafajlovic@marine.gu.se

Eva Marie Rödström, forskningssamordnare vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
​​​​​​​E-post: eva.marie.rodstrom@gu.se

Matteo Tomasini,, postdoc vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
E-post: matteo.tomasini@gu.se

Andreas  WallbergInstitutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet
E-post: andreas.wallberg@imbim.uu.se

​​​​​​​​​​​​​​