Länkstig

Best Scientific Paper on Fundamental Research

Publicerad

Karin Welén och Andreas Josefsson på Sahlgrenska Center for Cancer Research (Göteborgs universitet), mottog pris i Milano för artikeln om kliniska studien Covidenza.

Under årets EAU-möte (European Associations of Urology) den 11 Mars 2023 i Milano, uppmärksammades forskarna och docenterna Karin Welén och Andreas Josefsson på Sahlgrenska Center for Cancer Research (SCCR) för deras studie Covidenza.

För artikel om studien, “A Phase 2 Trial of the Effect of Antiandrogen Therapy on COVID-19 Outcome: No Evidence of Benefit, Supported by Epidemiology and In Vitro Data” fick de priset Best Scientific Paper on Fundamental Research i vetenskapliga tidskriften European Urology för 2022.

EAU:s prisceremoni - James Catto, Karin Welén och Andreas Josefsson.
EAU:s prisceremoni i Milano 11 mars 2023 - chefredaktör och professor James Catto tillsammans med Karin Welén och Andreas Josefsson.
Foto: Johan Stranne

Deras prisade studie visar att ett läkemedel som blockerar testosteron och används vid prostatacancer inte hjälper vid covid-19, fynd som fått stor uppmärksamhet.

Ta del av listan över alla EAU23 award winners.