Göteborgs universitet

IT

På Tjärnö marina laboratorium finns trådlösa nätverk, datorer för studerande, skrivare liksom videokonferensutrustning och andra system för resfria möten.

Regler och support

Göteborgs universitets IT-resurser ägs av universitetet. De är avsedda att användas i och för universitetets verksamhet: forskning, undervisning och samverkan. Resurserna får inte tas i anspråk för ändamål genom vilka universitetets namn, anseende och goda rykte kan skadas.

Med IT-resurser avses datorer, mobiltelefoner, surfplattor, programvaror, programvarulicenser, kommunikationsnät och all annan kringutrustning som nyttjas i samband med kommunikation och hantering av information i digital form.

Regler för användning av Göteborgs universitets IT-resurser (pdf)

Support och felanmälan, IT

Trådlöst nät

Det finns två trådlösa nätverk vid Göteborgs universitet. Det krypterade nätverket eduroam (EDUcation ROAMing) är ett globalt samarbete där universitet och högskolor ger varandra tillgång till sina trådlösa nätverk. För att kunna ansluta till eduroam behöver man ett användarkonto (från en medlemsorganisation, t.ex. universitet). Datorn måste också konfigureras med en klient och rätt inställningar. Detaljerna i konfigurationen ser olika ut beroende på den utrustning som används av användarens ”hemuniversitet”. Kontakta därför ditt universitets lokala IT-support för frågor om och hjälp med konfigurationen.

Det okrypterade nätverket Göteborgs universitet är tänkt för tillfälliga gäster och besökare vid Göteborgs universitet, som inte har tillgång till eduroam. Du kan du få ett tidsbegränsat gästkonto i receptionen.

Datorsalar

Det finns en datorsal med åtta Internetanslutna datorer, som studenter är välkomna att använda. Den finns på mellanvåningen i kursbyggnaden.

Skrivare

För studenter, forskare och andra anställda vid Göteborgs universitet
Utskrifts- och kopieringstjänsten GUprint – kopplat till GU-kortet – används av studenter och av forskare och andra anställda.

För gäster som inte kommer från Göteborgs universitet
Det går att få ett gäst-login i Receptionen, för att skriva ut från de stationära datorerna i datorsalen.

Det går inte att nå skrivaren från en egen bärbar dator. Istället kopierar man dokumentet som skall skrivas ut på ett USB-minnet, pluggar in USB-minnet i skrivaren, knappar in gäst-login och skriver ut.

Skrivarvärd: Gunilla Johansson

Resfria möten

Videokonferensutrustning, i Nedre föreläsningssalen, bokas i receptionen.

Mer information om olika system för resfria möten vid Göteborgs universitet och specifikt vid Institutionen för marina vetenskaper (intern sida endast för anställda vid Göteborgs universitet).