Göteborgs universitet
Bild
lärare och elever diskuterar med laptops framför sig
Foto: Rodnae Productions
Länkstig

Avdelningen för lärande, kommunikation och IT

Avdelningens arbete är tvärvetenskapligt och involverar personer med bakgrund inom bland annat lingvistik, pedagogik, informatik, datavetenskap, tillämpad IT, och interaktionsdesign.

Omkring 20 professorer, forskare, lektorer och doktorander arbetar vid avdelningen för lärande, kommunikation och IT. Vi arbetar med frågor som rör hur IT förändrar villkoren för och skapar möjligheter till lärande och kommunikation i olika sammanhang, till exempel skola, arbetsliv och fritid.

Forskning

Vår forskning inbegriper ett brett spektrum av forskningsobjekt, teoretiska perspektiv och metoder. Vi bedriver olika typer av designforskning och analytiska studier av empiriska förhållanden.

Kurser och program

Avdelningen ger magisterprogrammet Lärande, kommunikation och IT, samt International Master's Programme in Information Technology and Learning tillsammans med Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, samt ett antal fristående kurser och är delaktiga i flera andra utbildningar vid Göteborgs universitet.

Foto: Steve Riot

Göteborg Knowledge Lab

Vi har även byggt upp Göteborg Knowledge Lab som är centrum för gruppens pedagogiska designinriktade utvecklingsarbete. Detta sker delvis i samverkan med skolor i regionen (något som vi eftersträvar att utöka), men i första hand med inriktning på utbildningsverksamheten vid universitetet.

För närvarande genomför vi, i samarbete med enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), flera projekt för att utveckla och stödja utbildningen vid Göteborgs universitet. Lärande, kommunikation och IT expanderar för att fortsatt kunna vara en viktig aktör inom forskning, utbildning och utveckling.