Göteborgs universitet
Länkstig

Ta in en språkkonsult som praktikant

Vill du utveckla skrivandet eller talandet på din arbetsplats? Nu finns chansen att ta in en språkkonsultpraktikant på din arbetsplats. På Språkkonsultprogrammet finns blivande språkkonsulter som är specialister på språk och språkbruk i arbetslivet.

Vad gör texter användbara och begripliga för mottagaren? Hur ska ett samtal eller möte läggas upp för att bli lyckat? Hur ska skrivandet organiseras för att bli effektivt? Hur kan medarbetarna utveckla sin skrivkompetens? Sådana frågor har en språkkonsult svaren på.

Två praktikperioder

Studenterna gör inom utbildningen praktik på en arbetsplats vid två tillfällen:

  • En praktik under sin fjärde termin omfattande 2 veckor.
  • En större slutpraktik under sin sjätte termin omfattande 8 veckor.

Inom sin praktik undersöker studenterna den skriftliga eller muntliga kommunikationen på arbetsplatsen och arbetar med att utveckla denna.

Exempel på praktikprojekt:

  • Kartlägga texter, textflöden och skrivsituationer på arbetsplatsen för att ta fram språkliga rekommendationer, utveckla nya malldokument och föreslå nya, effektivare rutiner för skrivandet.
  • Kartlägga det talade språket på arbetsplatsen under möten och i kontakter mellan anställda och utomstående, för att föreslå språkliga rekommendationer.
  • Kartlägga behoven av språkliga riktlinjer på arbetsplatsen och utveckla en policy för språkbruket.
  • Undersöka kompetensen i skrivande och talande på arbetsplatsen och utveckla medarbetarnas kompetens i skrivande eller talande genom mindre utbildningar, respons eller individuell coachning.
  • Lägga upp och genomföra medvetandehöjande språkprojekt på arbetsplatsen.

Krav på praktikplatsen

Studenterna gör sin praktik enskilt eller i par. Ett krav på arbetsplatsen är att de ska få en ansvarig kontaktperson som hjälper dem att lära känna arbetsplatsen. De behöver också ha en lämplig arbetsmiljö, vilket innebär arbetsutrymme med skrivbord och stolar etcetera. Studenterna förväntas närvara på arbetsplatsen under normala arbetstider under de veckor då den verksamhetsförlagda delen av utbildningen pågår.

Vill du veta mer?

Kontakta praktiksamordnaren Susanna Karlsson med frågor via susanna.karlsson@svenska.gu.se.