Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

ACTA (Nordistica Gothoburgensia)

ACTA (Nordistica Gothoburgensia)

Fullständig lista över publikationer

 1. Allén, Sture. Grafematisk analys som grundval för textedering med särskild hänsyn till Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639-1655. (English Summary: Graphemic Analysis as a Basis for Text Editing with Special Reference to Johan Ekeblad's Letters to his Brother Claes Ekeblad 1639-1655.) Göteborg 1965. 184 p.
 2. Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639-1655. Utgivna med inledning, kommentar och register av Sture Allén. (With an English Summary of the Introduction.) Göteborg 1965. LXVI 219 p.
 3. Hallberg, Peter. Stilsignalement och författarskap i norrön sagalitteratur. Synpunkter och exempel. Göteborg 1968. 262 p.
 4. Cassirer, Peter. Deskriptiv stilistik. En begrepps- och metoddiskussion. (English Summary.) Göteborg 1970. 140 p.
 5. Cassirer, Peter. Stilen i Hjalmar Söderbergs "historietter". (English Summary.) Göteborg 1970. 233 p.
 6. Johannisson, Ture. Ett språkligt signalement. (English Summary: A Linguistic Signalment.) Göteborg 1973. VIII 540 p. 32 p. of ill.
 7. Hellberg, Staffan. Graphonomic Rules in Phonology. Studies in the Expression Component of Swedish. Göteborg 1974. VIII 222 p.
 8. Ralph, Bo. Phonological Differentiation. Studies in Nordic Language History. Göteborg 1975. VI 222 p.
 9. Josefson, Ingela. Die Bezeichnungen für 'gross - klein', 'lang - kurz' im Altschwedischen. Göteborg 1977. VIII 119 p.
 10. Cassirer, Peter. Studier över ordförståelse. Rapport från projektet Svenskarna och deras ord. Göteborg 1977. VIII 135 p.
 11. Nordenstam, Kerstin. Svenskan i Norge. Språklig variation hos svenska invandrare i Bergen. (English Summary.) Göteborg 1979. VIII 209 p.
 12. Kvillerud, Reinert. Förnamn i Göteborg. Namnskick för skolbarn födda 1958. (English Summary.) Göteborg 1980. VIII 220 p.
 13. Malmgren, Sven-Göran. Adjektiviska funktioner i svenskan. (English Summary.) Göteborg 1990. 231 p.
 14. Studier i svensk språkhistoria 2. Utgivna av Sven-Göran Malmgren & Bo Ralph. (English Summary.) Göteborg 1991. 283 p.
 15. Lundqvist, Aina. Språklig anpassning. Syntaktisk analys av ett barnboksmaterial. (English Summary.) Göteborg 1992. 248 p.
 16. Källström, Roger. Kongruens i svenskan. (English Summary.) Göteborg 1993. 300 p.
 17. Norén, Kerstin. Svenska partikelverbs semantik. (English Summary.) Göteborg 1996. 262 s.
 18. Enström, Ingegerd. Klara verba. Andraspråksinlärares verbanvändning i svenskan. (English Summary.) Göteborg 1996. 253 s.
 19. Ottosson, Ulf. Kausalitet och semantik. Ett bidrag till belysningen av förhållandet mellan lingvistisk språkteori och hermeneutisk fenomenologi. (English Summary.) Göteborg 1996. 526 s.
 20. Johansson, Karl. G. Studier i Codex Wormianus. Skrifttradition och avskriftsverksamhet vid ett isländskt skriptorium under 1300-talet. (English Summary.) (Diss.) Göteborg 1997. 271 s.
 21. Norrby, Catrin. Vardagligt berättande. Form, funktion och förekomst. (English Summary.) (Diss.) Göteborg 1998. 361 s.
 22. Landqvist, Hans. Författningssvenska. Strukturer i nutida svensk lagtext i Sverige och Finland. (English Summary.) (Diss.) Göteborg 2000. 480 s.
 23. Sahlin, Ingrid. Tal och undertexter i textade svenska TV-program. Probleminventering och förslag till analysmodell. (English Summary.) (Diss.) Göteborg 2001. 773 s.
 24. Holmberg, Per. Emotiv betydelse och evaluering i text. (English Summary.) (Diss.) Göteborg 2002. 337 s.
 25. Lyngfelt, Benjamin. Kontroll i svenskan. Den optimala tolkningen av infinitivers tankesubjekt. (English Summary.) (Diss.) Göteborg 2002. 346 s.
 26. Wirdenäs, Karolina. Ungdomars argumentation. Om argumentationstekniker i gruppsamtal. (English Summary.) (Diss.) Göteborg 2002. 300 s.
 27. Grönberg, Anna Gunnarsdotter. Ungdomar och dialekt i Alingsås. (English Summary.) (Diss.) Göteborg 2004. 394 s.
 28. Magnusson, Erik. Gränsöverskridande koordination. Syntaktisk förändring i äldre svenska. (English Summary.) (Diss.) Göteborg 2007. 357 s. GUPEA /2077/16999
 29. Larsson, Ida. Participles in Time. The Development of the Perfect Tense in Swedish. Göteborg 2009. 493 s.
 30. Melkersson, Rickard. Skrifterna från Hoppet. C.H. Braads ostindiska resa 1748-49 Göteborg 2013. 385 s.