Göteborgs universitet

Organisation

CeCAR är placerat vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Utöver en ledningsgrupp har CeCAR också en styrgrupp bestående av seniora forskare och representanter för myndigheter och organisationer. Till centrumet finns också en internationell rådsgrupp knuten som består av världsledande forskare och representanter från policysfären.

Ledningsgrupp

Sverker C. Jagers, föreståndare

Åsa Löfgren, ordförande för styrgruppen

Olof Larsson, koordinator

Forskningsgrupp

Bengt Brülde, professor, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Bethanie Carney Almroth, professor, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Sam Dupont, docent, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Sverker C. Jagers, professor, Statsvetenskapliga institutionen

Åsa Löfgren, docent, Institutionen för nationalekonomi och statistik

Styrgrupp (interimistisk)

Bethanie Carney Almroth, professor, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Mikael Gilljam, professor, Statsvetenskapliga institutionen

Sverker C. Jagers, professor, Statsvetenskapliga institutionen (föreståndare)

Åsa Löfgren, docent, Institutionen för nationalekonomi och statistik (ordförande)