Göteborgs universitet

Organisation

CeCAR är placerat vid Statsvetenskapliga institutionen. Utöver en ledningsgrupp har CeCAR också en styrgrupp bestående av seniora forskare och representanter för myndigheter och organisationer. Till centrat är det också knutet en internationell rådsgrupp som består av världsledande forskare och representanter från policysfären.

Ledningsgrupp

Sverker C. Jagers, föreståndare

Åsa Löfgren, ordförande styrgruppen

Tina Johansen Lilja, koordinator och kommunikatör

Olof Larsson, koordinator

Forskningsgrupp

Bengt Brülde, professor, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Fredrik Carlsson, professor, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Bethanie Carney Almroth, docent, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Sam Dupont, docent, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Sverker C. Jagers, professor, Statsvetenskapliga institutionen

David Langlet, professor, Juridiska institutionen

Åsa Löfgren, docent, Institutionen för nationalekonomi och statistik

Andreas Nilsson, professor, Psykologiska institutionen

Martin Sjöstedt, professor, Statsvetenskapliga institutionen

Styrgrupp

Sam Dupont, docent, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Mikael Gilljam, professor, Statsvetenskapliga institutionen

Sverker C. Jagers, professor, Statsvetenskapliga institutionen (föreståndare)

Åsa Löfgren, docent, Institutionen för nationalekonomi och statistik (ordförande)

Victor Galaz, Stockholm Resilience Center

Ina Muller Engelbrektson, utredningssekreterare, Klimaträttsutredningen

Ficre Zehaie, Naturvårdsverket

 

Internationell rådsgrupp

Prof. Fransisco Alpízar, Chair of the Environmental and Natural Resource Economics Group at the Department of Social Sciences, Wageningen University and Research

Prof. Ken Caldeira, IPCC lead author, NAS-member, Department of Earth System Science, Stanford University

Prof. Robert Gifford, Director of the Environmental, Social and Personality Lab, University of Victoria

Dr. Libby Jewett, Director of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Ocean Acidification Program, US

Prof. Jane Mansbridge, Charles F. Adams Professor of Political Leadership and Democratic Values, Harvard University

Dr. Karen Mcleod, Director of COMPASS (Communication Partnership for Science and the Sea), Oregon State University

Prof. Aseem Prakash, Professor of Political Science - Walker Family Professor for the Arts and Sciences, University of Washington

Prof. Will Steffen, Executive Director of the Climate Change Institute, ANU and member of the Australian Climate Commission

Prof. Linda Steg, Professor of Environmental Psychology, University of Groningen

Prof. Mike Toman, Lead Economist on Climate Change, the World Bank