Göteborgs universitet
Bild
Människor korsar ett övergångsställe i Japan.
Framgångsrikt kollektivt handlande avgörs bland annat av sociala normer.
Foto: Ryoji Iwata, Unsplash

Forskning

CeCAR:s forskning handlar om att öka kunskapen om mekanismerna bakom storskaligt kollektivt handlande (LSCA), både i de fall som det handlar om frivilliga åtaganden och när det är reglerat.

Forskningen inom CeCAR strävar efter att ta reda på vilka faktorer som medverkar, och kanske samverkar, för att många människor ska ändra sitt beteende för att exempelvis handla mer miljövänligt eller hälsofrämjande. En annan fråga är hur kollektiva regleringar, avtal, lagar och överenskommelser ska utformas för att nå önskvärt resultat. Målet med forskningen är att utveckla en empiriskt grundad teori som kan förklara faktorerna bakom framgångsrikt, storskaligt kollektivt handlande.

Övergripande frågeställning

1. Vilka faktorer är avgörande för framgångsrikt och frivilligt LSCA?

2. Hur samverkar dessa faktorer och vad har denna samverkan för effekt på frivilligt LSCA?

3. Vilka faktorer bestämmer ett framgångsrikt reglerat LSCA, exempelvis efterlevnad av policy?

4. Hur samverkar dessa faktorer och vad har denna samverkan för effekt på reglerat LSCA?