Göteborgs universitet

Nätverk

CeCAR:s forskare samverkar med andra forskargrupper och med organisationer som sysslar med frågor som handlar om storskaligt kollektivt handlande.

Inom Göteborgs universitet och närliggande organisationer

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV), Centrum för hav och samhälle, Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället (LinCS), samt flertalet forskargrupper inom Sahlgrenska akademien och Chalmers tekniska högskola.

Nationellt

Kungliga vetenskapsakademien, Stockholm Resilience Centre och Stockholm Environmental Institute (SEI), Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och SMHI.

Internationellt

Environment for Development (EfD), Ocean Acidification International Coordination Office (OA-ICC), Global Observatory Network for Ocean Acidification (GOA-ON), Resources for the Future (RFF), the Vincent and Elinor Ostrom Workshop in Political Theory and Policy Analysis (Indiana University), the EuroMarine research network, the Centre for Marine Evolutionary Biology (CeMEB), the Julie Ann Wrigley Global Institute of Sustainability, and several CeCAR scholars’ deep involvement in the international research platform Future Earth.