Göteborgs universitet

Projekt

Inom forskningsprogrammet CeCAR ryms många, både större och mindre projekt. Gemensamt för alla projekten är att de handlar om storskaligt handlande och har koppling till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.