Göteborgs universitet

Projekt

Inom forskningsprogrammet CeCAR pågår många, både större och mindre projekt. Gemensamt för alla projekten är att de handlar om storskaligt kollektivt handlande och att de har koppling till ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarmål.