Göteborgs universitet

Bengt Brülde

Bengt Brülde är professor i praktisk filosofi. Under de senaste åren har han främst forskat om frågor kring kollektivt ansvar och vad vi bör göra för att få bukt med världsproblemen. Hans senaste bok handlar om klimaträttvisa och klimatetik. Bengt Brülde forskar också om lycka och lidande.

Läs mer om Bengt Brülde >>

Bengt Brülde
Bengt Brülde
Foto: Johan Wingborg

Fredrik Carlsson

Fredrik Carlsson är professor vid institutionen för nationalekonomi med statistik. Under de senaste tio åren har han i huvudsak forskat om beteende- och miljöekonomi, i synnerhet aspekter som sociala preferenser, normer samt samarbete och resursskydd.

Läs mer om Fredrik Carlsson >>

Bild på professor Fredrik Carlsson.
Fredrik Carlsson

Bethanie Carney Almroth

Bethanie Carney Almroth är docent i ekotoxikologi och zoofysiologi. Hennes forskning handlar om om miljöeffekter av plaster och plastrelaterade kemikalier där fokus ligger på effekter i fisk. Bethanie kommunicerar ofta med allmänheten kring användning av plast och miljöproblem relaterade till dessa frågor.

Läs mer om Bethanie Carney Almroth >>

Bild på Bethanie Carney Almroth
Bethanie Carney Almroth
Foto: Johan Wingborg

Sam Dupont

Sam är docent vid institutionen för biologi och miljövetenskap. Hans huvudsakliga forskningsfokus är inriktat på vilka effekter globala förändringar, som exempelvis försurning av havet och uppvärmning, har på marina arter och ekosystem.

Läs mer om Sam Dupont >>

Bild på Sam Dupont
Sam Dupont
Foto: Sam Dupont

Sverker C. Jagers

Sverker är professor i statsvetenskap och föreståndare för CeCAR. Han forskar om olika aspekter av miljöpolitik bland annat om förklaringar till människors miljöbeteende, uppfattningar om miljö och inställning till miljöpolitiska styrmedel, samt relationen mellan demokrati och hållbar utveckling, samt frågor kring miljörättvisa.

Läs mer om Sverker C. Jagers >>

Sverker C. Jagers
Sverker C. Jagers
Foto: Emelie Asplund

David Langlet

David är professor i havsförvaltningsrätt vid Juridiska institutionen och forskar inom miljörättens, havsrättens, energirättens och den ekonomiska folkrättens områden.

Läs mer om David Langlet >>

David Langlet
David Langlet
Foto: Johan Wingborg

Åsa Löfgren

Åsa är docent vid institutionen för nationalekonomi med statistik. Hennes forskningsområden är miljöekonomi, klimatekonomi och beteendeekonomi.

Läs mer om Åsa Löfgren >>

Bild på Åsa Löfgren
Åsa Löfgren
Foto: Jonas Tobin

Andreas Nilsson

Andreas är docent i psykologi och forskar om miljöpsykologi och tillämpad socialpsykologi.

Lär mer om Andreas Nilsson >>

Andreas Nilsson
Andreas Nilsson
Foto: Göran Olofsson