Göteborgs universitet

Working papers

I serien med working paper publiceras preliminära vetenskapliga artiklar som tas fram inom forskningsprogrammet CeCAR. Syftet med working papers är att dela resultat och forskningsidéer i väntan på att artikeln ska accepteras och publiceras i en vetenskaplig artikel.

Läs mer om och ladda ner CeCAR:s Working Papers på den engelskspråkiga webbsidan.