Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Infektionsepidemiologi och vaccinologi

Kurs
MIC201
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20754
Ansökan stängd

Om utbildningen

I kursen förklaras Infektionsepidemiologins verktyg och arbetssätt, och kunskap om relevanta epidemiologiska begrepp och metoder förmedlas. Epidemiologisk studiedesign, där begrepp som smittsamhet, infektionsdynamik och prevention beaktas, beskrivs och tillämpas. Fördjupad kunskap om mikrobiologisk metodik för smittspårning och utbrottshantering förmedlas. Övervakningssystem för infektioner och antibiotikaresistens beskrivs, diskuteras och används praktiskt.

Kursen innehåller övningar i att använda epidemiologiska metoder, där studenterna får arbeta med olika infektionsdatabaser. Kursen behandlar hur det förvärvade immunsystemet aktiveras vid vaccinationer, hur adjuvans fungerar och vilka för- och nackdelar det finns med olika typer av vacciner. Principer för infektionsprofylax på befolkningsnivå belyses, inklusive planering och genomförande av vaccinationsprogram.

Etiska frågeställningar vid infektionsövervakning och vaccination diskuteras, liksom hur man vetenskapligt kan förhålla sig till vaccinations-motståndares argumentation.

Läs vidare om kursen här; https://studentportal.gu.se/minastudier/biomedicine/fristaende-kurser

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student med kandidat- eller yrkesexamen eller motsvarande inom biologi, omvårdnad, odontologi, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, veterinärmedicin, farmaci eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/ Engelska 6. Genomgången kurs MIC101 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna