Bild
Länkstig

Infektionsepidemiologi och vaccinologi

Kurs
MIC201
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20253
Ansökan stängd

Kort om kursen

MUC201 omfattar vaccinologi och infektionsepidemiologi. Den är den andra kursen i magisterutbildningen, ”Medicinsk mikrobiologi med inriktning på smittskydd och vårdhygien”, men kan också läsas som fristående kurs för alla med intresse för ämnet. Man behöver dock ha läst MIC101 eller ha motsvarande kunskaper i mikrobiologi, immunologi och smittspridning.

Om utbildningen

Kursen omfattar fyra heltids undervisningsveckor och däremellan hemarbete. Den första delen (första kursveckan och tillhörande hemstudieperioder) är identisk med kursen MIC501 (4,5 hp) och följs av en separat kunskapskontroll (webbaserad). Därefter följer 10,5 hp som omfattar epidemiologiska grundbegrepp och principer för studiedesign samt metoder för att upptäcka och hantera utbrott och epidemier. 


Den första delen av kursen om 4,5 hp behandlar principen för skyddande immunitet mot infektionssjukdomar, hur vacciner är uppbyggda och verkar, hur vacciner utvecklas och godkänns, hur vaccinationsprogram utformas och hur vacciners säkerhet övervakas. En introduktion till hälsoekonomiskt tänkande ingår, liksom föreläsningar och demonstrationer om hur vaccintveksamhet kan bemötas och hur man kan utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt mot vaccinmyter
Den största delen av kursen omfattar 10,5 hp infektionsepidemiologi och består av tre heltids undervisningsveckor, varav två på plats i Göteborg och en på zoom. Denna del av kursen omfattar epidemiologiska grundbegrepp och principer för studiedesign samt metoder för att upptäcka och hantera utbrott och epidemier. Du lär dig att själv hantera data och utföra beräkningar av smittsamma utbrott. Du får kunskap om de databaser som innehåller information om smittsamma mikroorganismer och hur du använder data från dessa.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student med kandidat- eller yrkesexamen eller motsvarande inom biologi, omvårdnad, odontologi, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, veterinärmedicin, farmaci eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/ Engelska 5.

Genomgången kurs MIC101 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Kursen MIC201 är den andra kursen i utbildningen ”Medicinsk mikrobiologi med inriktning på smittskydd och vårdhygien” som är en ettårig mastersutbildning (magisterutbildning). MIC201 ges under vårterminen. Genomgången kurs MIC101 eller motsvarande kunskaper inom mikrobiologi, immunologi och smittspridning är behörighetskrav för MIC201.

Den som gått igenom hela magisterutbildningen är behörig för studier på doktorandnivå.

Utbildningen är nordisk och ger dig ett nätverk inom smittskydd och vårdhygien (smittevern) i de nordiska länderna. Undervisningsspråket är svenska/skandinaviska och lärarna kommer från olika länder. Lärarna i infektionsepidemiologi kommer från danska Smittskyddsinstitutet och norska Folkhelseinstitutt och har omfattande praktisk och teoretisk erfarenhet av infektionsepidemiologiskt arbete.

Efter studierna

Kunskaper om vacciners verkan, vaccinutveckling och övervakning av vacciners säkerhet är av stor nytta inom sjukvården och myndigheter som sysslar med smittskydd, liksom inom forskning och läkemedelsindustrin.

Kunskaper om infektionsepidemiologi är av nytta inom smittskydd vårdhygien, liksom inom medicinsk forskning inom universitet och läkemedelsindustri. Du får grunder som kan byggas på med fördjupande kurser inom statistik och epidemiologi.

Kurs 201 ingår i utbildningen Medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien, M2CMA, som ger dig yrkesmässig kompetens som läkare eller sjuksköterska inom dessa specialiteter. De som genomgått hela utbildningen kan delta i ett nätverk för forskning och utveckling inom smittskydd och vårdhygien med årliga kostnadsfria seminarier där du kan uppdatera dina kunskaper och hålla ditt professionella nätverk levande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen i vaccinologi är webbaserad och ges i form av en heltids undervisningsvecka på zoom (vanligen i slutet av januari eller början av februari, någon av veckorna 3-6). Före undervisningsveckan förbereder du dig med videoföreläsningar, instuderingsfrågor, kurslitteratur och andra uppgifter som du får tillgång till när terminen börjar efter ett inledande upprop (som är obligatoriskt). Zoomveckan innehåller ett flertal obligatoriska moment i form av ritövningar och gruppdiskussioner och kräver fullt engagemang. Efter undervisningsveckan läser du inför det webbaserade testet som ges några veckor efter avslutad undervisningsvecka. Detta test är identiskt med det som avslutar kursen MIC501.

Undervisningen i infektionsepidemiologi är delvis webbaserad (en heltids undervisningsvecka på zoom), medan två heltids undervisningsveckor ges på plats i Göteborg. Under undervisningsveckorna är du med på föreläsningar och datorövningar och mellan undervisningsveckorna arbetar du med kurslitteratur och andra uppgifter. Denna del av MIC201 avslutas med en hemuppgift som betygsätts som godkänd eller icke godkänd.

Lokaler

Den undervisning som sker på plats äger rum i lokaler på ”Medicinareberget” i Göteborg (Medicinargatan). Zoomundervisningen kan du göra hemifrån eller var du önskar – tänk på att kontrollera att du har en bra och stabil nätuppkoppling innan kursen börjar. Om du inte har någon sådan i hemmet, så försök lösa det på annat sätt.