Bild
Länkstig

Vaccinologi

Kurs
MIC501
Avancerad nivå
4,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20255
Ansökan stängd

Kort om kursen

Intresset för hur vacciner fungerar har ökat lavinartat, samtidigt som många är osäkra på deras säkerhet och är rädda för biverkningar. Denna kurs ger dig en gedigen grund för att förstå hur vacciner är uppbyggda och hur de aktiverar immunförsvaret så att rätt sorts immunsvar framkallas. Du lär dig om olika vaccintyper, om hur de forskas fram och testas, hur säkerheten övervakas och, inte minst, hur man på ett vetenskapligt sätt bemöter osäkerhet kring vaccination och myter om vacciner.

Om utbildningen

Kursen MIC501 ges på vårterminen. Den bygger vidare på kurs MIC101 där du lärt dig grunderna om mikrobiologi, infektioner och hur immunsvaret fungerar. Kursen MIC501 är också identisk med den första undervisningsveckan i kursen MIC201, ”Infektionsepidemiologi och vaccinologi” som ingår i magisterutbildningen, ”Medicinsk mikrobiologi med inriktning på smittskydd och vårdhygien”, M2CMA. Du kommer alltså att läsa tillsammans med studenter på kursen MIC201, men MIC501 avslutas när du genomfört ett webbaserat test med godkänt resultat.
Du kommer att lära dig vilka delar av immunsystemet som ansvarar för att skydda oss mot olika typer av mikroorganismer genom att studera videoföreläsningar och kurslitteratur. Du förbereder dig inför kursveckan  med att titta på videofilmer och svara på instuderingsfrågor och göra datorbaserade quiz. Du får också ett par uppgifter att förbereda inför undervisningsveckan. Undervisningsveckan börjar med kunskapskontroll av principerna för olika typer av immunitet som skyddar mot mikroorganismer. Vi går sedan igenom grundläggande vaccinologi och diskuterar hur de vacciner som ingår i våra vaccinationsprogram är uppbyggda och vilken typ av immunitet de kan förväntas stimulera. Komplicerade immunologiska skeenden tränas med ritövningar och seminarier. Föreläsare med spetskompetens inom områdena vaccinutveckling, vaccinprogram, hälsoekonomi, vaccintveksamhet och vaccinmyter föreläser under undervisningsveckan som ges på zoom. Veckan avslutas med pollar (mentimeterliknande övningar i zoom) så du kan testa dina kunskaper och fokusera på de viktiga momenten inför inläsningen. Efter instuderingsveckorna görs en webbaserad kunskapskontroll som du gör hemma vid din dator via zoom. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student med kandidat- eller yrkesexamen eller motsvarande inom biologi, omvårdnad, odontologi, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, veterinärmedicin, farmaci eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/ Engelska 6. Genomgången kurs MIC101 eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

I kursen ingår studiebesök 

Kurs MIC501 är identisk med den första fjärdedelen av kurs MIC201, det vill säga en heltids undervisningsvecka (som ges via zoom) och förberedelser innan veckan, samt inläsning och repetition samt kunskapskontroll som är förlagda efter undervisningsveckan. Studenter på kurserna MIC201 och MIC501 undervisas tillsammans.

Både MIC501 och MIC201 ingår i utbildningen ”Medicinsk mikrobiologi med inriktning på smittskyd och vårdhygien” som är en ettårig mastersutbildning (magisterutbildning). Utbildningen är nordisk och ger dig ett nätverk inom smittskydd och vårdhygien (smittevern) i de nordiska länderna.

Genomgången magisterutbildning ger behörighet för forskarstudier på doktorandnivå.

Efter studierna

Kurs MIC501 (som påbyggnad till kurs MIC101) är idealisk för dig som behöver ha en djup förståelse för vacciner, vare sig du sysslar med sjukvård, forskning, eller undervisning. Med största sannolikhet kommer utveckling av vacciner att ha en allt större del i framtidens medicinska utveckling och allmänhetens intresse för ämnet kommer att vara stort och förmodligen växande. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bygger på studentaktiverande undervisningsformer och förutsätter stort engagemang från studenten, samtidigt som du får ett omfattande stöd från kursens lärare. Kursen består av en undervisningsvecka (måndag-fredag) på heltid. Innan dess får du tillgång till olika videoföreläsningar, instuderingfrågor från och med uppropet . Du får repetera infektionsimmunologin och dessutom förbereda dig på uppgifter som sedan behandlas i grupp eller helklass under undervisningsveckan. Undervisningsveckan innehåller gruppövningar, ritövningar, pollar (mentimeterliknande övningar) och föreläsningar. Studietakten är intensiv.

Lokaler

MIC501 undervisas via zoom. Du behöver ha tillgång till en dator i hemmet och en stabil nätuppkoppling. Tänk på att ordna detta och testa funktionen i god tid innan undervisningen börjar.