Länkstig

Sociologi: Fortsättningskurs

Kurs
SC1220
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27506
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen breddar och fördjupar kunskapen om sociologisk begrepps- och teoribildning och empiriska forskningsresultat med fokus på det samtida samhället. I kursens första och andra delkurs behandlas relationen mellan sociala strukturer, människors livsvillkor och hanteringsmöjligheter i dagens samhälle. Maktförhållanden på mikro-, meso- och makronivåer och sociala kategorier som klass, särskilt kön och etnicitetsanalyser. I kursens tredje delkurs behandlas framträdande drag eller tema i det samtida samhället och relateras till övergripande samhällsförändringar. I ett fördjupningsarbete tränas studenter i att formulera, genomföra och såväl muntligt som skriftligt presenterade resultatet av en undersökning på något av ämnet som behandlas under den tredje delkursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 15 högskolepoäng i sociologi, alternativt 60 högskolepoäng i ett annat samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Hos oss kan du bygga din egen examen i sociologi. Du kan även kombinera sociologi med ämnen som exempelvis konflikthantering, kriminologi och socialpsykologi.

Med en examen i sociologi eller kriminologi får du en samhällsvetenskaplig utbildning med en bredd som kan leda till många olika arbets- områden beroende på vad som intresserar dig. Du får unika kunskaper om mänskligt beteende, sociala relationer och organisationer – faktorer som blivit allt viktigare i det moderna yrkeslivet och värdesätts av arbetsgivare.

Du får kompetens att arbeta med utredningar, utvärderingar, analyser, säkerhetsarbete och planering inom offentlig sektor eller privat näringsliv. Du kan också jobba med brottsförebyggande verksamhet inom kommuner, företag eller ideella föreningar.

I jobbannonser kan du söka efter ord som ”utredare” ”analytiker” ”samhällsvetare” ”beteendevetare” och ”kriminolog”.

Med en utbildning i sociologi finns även möjlighet att bli gymnasielärare i sociologi. Då kompletterar du sina studier med en kort pedagogisk utbildning (KPU). Ser du forskning som din framtid kan du efter en magister- eller masterexamen söka in på vår forskarutbildning i sociologi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbeten (eller motsvarande), men även andra undervisningsformer kan förekomma.

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler