Länkstig

Examensarbete för magister i sociologi

Kurs
SC2502
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27553
Ansökan stängd

Om utbildningen

I denna kurs genomför du en undersökning och författar en uppsats. Du väljer själv ämne i samråd med en handledare som hjälper dig med frågor kring undersökningens upplägg och uppsatsskrivandet. Kursen har viss schemalagd undervisning kring mer generella frågor vid undersökningar och uppsatsarbeten. Efter kursen skall du ha lärt dig att självständigt avgränsa och utföra en forsknings- eller utredningsuppgift som har relevans för teoribildningen på området samt att författa och försvara en uppsats.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen med minst 60 hp i sociologi. Därtill krävs godkänt betyg på en kärnkurs (15 hp) i sociologi på avancerad nivå samt en kurs i metod (15 hp) på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler