Länkstig

Sociologi: Grundkurs

Kurs
SC1118
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27502
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är intresserade av samhällsfrågor och vill ta del av sociologiska teorier och perspektiv på centrala samhällsproblem. Hur samhället organiseras och förändras behandlas i relation till forskning om makt och skiktning, klass och kön, globalisering och sociala rörelser. Kursen behandlar även sociologisk kunskap och hur vetenskapen påverkar samhällsutvecklingen, och ger en grundläggande orientering i vetenskapsteoretiska frågor samt samhällsvetenskaplig metod.

Kursen består av fyra delkurser. Kursens första delkurs är en introduktion till centrala studieområden och grundläggande teoretiska perspektiv inom sociologin. Vi behandlar frågor som rör individenshandlingsmöjligheter och samspelet mellan individer, hur samhället är organiserat, vilken roll konflikter spelar i samhället och hur dessa är relaterade till makt och skiktning.

Kursens andra delkurs bygger vidare på den första delkursen genom att introducerasamtida sociologiska perspektiv på viktiga problem i det nutida samhället. Teman som tas upp inkluderar centrala studieområden som exempelvis kön och etnicitet, miljö och risksamhälle, och globalisering och sociala rörelser.

Kursens tredje delkurs tar upp hur problemformuleringar och vetenskapliga frågeställningar bör utformas för att vara möjliga att undersöka empiriskt. Dessutom ger kursen en orientering om några vanliga metoder inom samhällsvetenskaperna, samt betydelsen av etik inom samhällsvetenskapligforskning.

I kursens fjärde och avslutande delkurs skall studenterna med utgångspunkt i den kunskap de tillägnat sig på de tre föregående delkurserna genomföra ett fördjupningsarbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Hos oss kan du bygga din egen examen i sociologi. Du kan även kombinera sociologi med ämnen som exempelvis konflikthantering, kriminologi och socialpsykologi.

Med en examen i sociologi eller kriminologi får du en samhällsvetenskaplig utbildning med en bredd som kan leda till många olika arbets- områden beroende på vad som intresserar dig. Du får unika kunskaper om mänskligt beteende, sociala relationer och organisationer – faktorer som blivit allt viktigare i det moderna yrkeslivet och värdesätts av arbetsgivare.

Du får kompetens att arbeta med utredningar, utvärderingar, analyser, säkerhetsarbete och planering inom offentlig sektor eller privat näringsliv. Du kan också jobba med brottsförebyggande verksamhet inom kommuner, företag eller ideella föreningar.

I jobbannonser kan du söka efter ord som ”utredare” ”analytiker” ”samhällsvetare” ”beteendevetare” och ”kriminolog”.

Med en utbildning i sociologi finns även möjlighet att bli gymnasielärare i sociologi. Då kompletterar du sina studier med en kort pedagogisk utbildning (KPU). Ser du forskning som din framtid kan du efter en magister- eller masterexamen söka in på vår forskarutbildning i sociologi.  

Röster från våra alumner:

”Att studierna skulle handla om samhället, ungdomar, utanförskap och kriminalitet var givet och intresset ökade ju mer jag pluggade”

”Att läsa sociologi öppnade nya horisonter, det formade min världsbild på många sätt” 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning på kursen sker främst genom föreläsningar, seminarier,  workshops och projektarbeten (eller motsvarande), men även andra undervisningsformer kan förekomma.

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler