Länkstig

Socialpsykologi: Grundkurs

Kurs
SC1119
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27503
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen är en introduktion till socialpsykologins mest centrala teorier och studieområden. I fokus står frågor om människors identitet och socialisering, gruppdynamik och interaktion, hur beslut fattas och vilken roll emotioner och självpresentation har i vardagliga sammanhang. Kursen behandlar även socialpsykologisk kunskap och hur vetenskapen påverkar samhällsutvecklingen, och ger en grundläggande orientering i vetenskapsteoretiska frågor samt samhällslig metod.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).  

Läs mer om lokaler