Länkstig

Mats Rythla

Utbildningsledare

Samhällsvetenskapliga
fakultetskansliet
Besöksadress
Övre Husargatan 36
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Mats Rythla

Som utbildningsledare på Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet handlägger jag ärenden som rör fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Jag är sekreterare i fakultetsstyrelsens beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BFU).