Bild
Foto på en gravid kvinna
Foto: iStock
Länkstig

Nationell studie om covid-19 och graviditet

Publicerad

Hur påverkas graviditet och fosterutveckling av covid-19, och vad händer med hälsan hos mamma och barn efter förlossningen? Det är frågor som står i fokus för en nationell studie som nu inleds i Göteborg. En majoritet av landets förlossningskliniker omfattas.

Studien har initierats av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den stöds av Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom obstetrik och gynekologi, förkortat Snaks.

Studien är en av få i världen som undersöker coronavirusets påverkan i relation till graviditet genom att koppla samman biologiska prov med nationella register och enkätsvar. Provinsamlingen koordineras av Biobank Core Facilities vid Sahlgrenska akademin och Biobank Väst, som är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

Huvudansvarig forskare är Verena Sengpiel, docent i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, och förlossningsläkare på universitetssjukhuset. Lina Bergman, förlossningsläkare på samma klinik och forskare inom obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin är nationellt ansvarig för biobanken.

Det som undersöks i studien är bland annat kvinnans hälsa, graviditetens och fostrets utveckling samt barnets hälsa efter förlossningen. Forskarna tittar också på möjlig smittöverföring till barnet under exempelvis förlossning och amning.

Ger grund för bra insatser

– Det finns ett antal virus och bakterier som vi vet innebär risk för tillväxthämning, för tidig födsel och missbildningar hos fostret. Dessutom kan en del virus påverka barnets utveckling på längre sikt. Därför är det viktigt att vi lär oss mer om SARS-CoV-2 och dess påverkan under graviditet, säger Lina Bergman.

Bild
Porträttbilder på Verena Sengpiel, Lina Bergman och Wahida Sarwari
Från vänster: Verena Sengpiel, Lina Bergman och Wahida Sarwari.
Foto: Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen

Med större kunskap om riskerna kan sjukvården exempelvis planera för att övervaka graviditeten och också ta ställning till när och hur en smittad kvinna bör förlösas. Hittills är forskningen på området begränsad, konstaterar Verena Sengpiel.

– Studien kommer att ge svar på hur vanligt det är med SARS-CoV-2 under graviditet i Sverige och om asymtomatiska infektioner kan påverka mor och barn, säger hon, och fortsätter:

– Vi kommer att kunna följa upp barnen till mammor som fått diagnos covid-19 under graviditet. Vi tittar då på barnets infektionskänslighet, tillväxt, utveckling och övrig hälsa. Baserad på dessa data kan vi planera uppföljning av barnen och ta ställning till om det behövs extra undersökningar eller stödinsatser.

Prioriterat för biobankerna

Projektet består av en nationell grupp forskare inom obstetrik, neonatologi, infektionsmedicin, anestesi, intensivvårdsmedicin och statsvetenskap. Genom Biobank Sverige faciliteras provinsamling enligt standardiserade principer över hela landet.

Wahida Sarwari, projektledare på Core Facilities, säger att projekt relaterade till det nya coronaviruset är prioriterade av biobankerna.

– Vi har kunnat agera snabbt och samordnat över hela landet tack vare Biobank Sveriges nätverk för provservicekoordinatorer. Samtidigt ligger vi internationellt sett bra till, vissa biobanker i andra länder har stängt ner under den här pandemin, säger hon.

Studien innefattar även enkäter, intervjuer och skattningsskalor för att följa upp barnets hälsa fram till ett års ålder samt undersöka kvinnorna och deras partners upplevelse av att föda barn under pågående pandemi. Både par som är direkt påverkade genom att mamman har fått diagnos covid-19 och friska par kommer att medverka i denna del av studien.

Projektet har namnet “COPE – COVID-19 in Pregnancy and Early Childhood”. För gravida och partners till gravida som vill delta, gå in på www.copestudien.se

Ytterligare information finns hos Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom obstetrik och gynekologi, www.snaks.se