Göteborgs universitet
Länkstig

Bakgrund och syfte

Forskningen inom perinatalmedicin och hälsa har varit omfattande och framgångsrik i Göteborg under många år. Detta styrks av många publikationer i tidskrifter med hög impact och den höga citeringsnivån. Vi är dock helt övertygade om att en centrumbildning kan ytterligare förstärka och underlätta forskningen inom detta viktiga område till gagn för både patienter och forskare.

Dessutom centraliserades alla förlossningar och neonatalvården till ett enda sjukhus (Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra) våren 2017 och utgör därmed Skandinaviens största samlade enhet för obstetrik och neonatologi. Detta möjliggör genomförandet av stora kliniska och transdisciplinära studier.

Vi har därför startat ett Centrum för Perinatal Medicin & Hälsa med akronymen PROMISE (Perinatal Research: Obstetric, Maternal and Infant Studies Empowers). Den övergripande målsättningen är att förbättra vården och därigenom minska dödlighet och sjuklighet hos gravida kvinnor och barn. Vi avser att förbättra utfallet hos barn både vad gäller hälsa och livskvalitet i det korta såväl som i det långa perspektivet.

Vår strategi är att uppnå detta mål genom att:

  • Skapa ett multidisciplinärt translationellt forskningscentrum som bryggar över såväl mellan Sahlgrenska akademin och sjukvården (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) som mellan de olika institutionerna vid Sahlgrenska akademin.
  • Möjliggöra longitudinell uppföljning av individens utveckling från foster till ungdomsåren vilket endast är möjligt genom ett nära samarbete mellan fostermedicinare/ förlossningsläkare, barnmorskor, psykologer, neonatologer, ophtalmologer, neurologer och barnneuropsykiater.
  • Kombinera starka forskare inom såväl molekylära prekliniska områden som klinisk medicin och vårdvetenskap vid respektive institution och därigenom höja kvaliteten på den samlade forskningen och öka konkurrenskraften om medel från Vetenskapsrådet, EU, industrin och andra nationella och internationella anslagsgivare.
  • Förstärka det globala hälsoinitiativet vid Sahlgrenska akademin speciellt inom perinatal medicin och hälsa genom att knyta starkare band till universiteten och sjukhusen i Shanghai och Zhenzhou, Kina; Tribhuvan Teaching Hospital, Maharajgunj Medical Campus, i Kathmandu, Nepal; samt Le Université Evangelique en Afrique, Kongo, Afrika (samarbete Dr D Mukwege, Nobelpristagare 2018).
  • Fördjupa internationella samarbetsnätverk med King's College London, Cornell University, NYC, Inserm, Paris, UCSF US, Washington University, Seattle och Harvard Medical School.