Göteborgs universitet

Om oss

Det övergripande målet för Centrum för perinatal medicin & hälsa vid Göteborgs universitet, är att förbättra vården för gravida kvinnor och barn som leder till minskad spädbarnsdödlighet och sjuklighet, förbättrad långsiktig hälsa, livskvalitet och deltagande i samhället.

Detta hoppas vi att uppnås genom tvärvetenskaplig forskning (från molekylär till samhällsnivå) genom att skapa synergistiska interaktioner mellan olika grupper både inom och utanför Göteborgs universitet och i nära samarbete med starka internationella samarbeten.