Bild
En prematur baby i en kuvös
En prematur baby i en kuvös
Foto: PREMSTEM
Länkstig

PREMSTEM

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
PROMISE - Centrum för perinatal medicin & hälsa vid Sahlgrenska akademin

Finansiär
Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 enligt bidragsavtal nr 874721

Kort beskrivning

PREMSTEM är ett internationellt och translationellt forskningssamarbete som fokuserar på det för tidigt födda barnet och dess hjärna. En prematur födsel påverkar på olika sätt och i olika grad utvecklingen av barnets hjärna. Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin ingår i detta samarbete.

MER INFORMATION

Läs mer på PREMSTEM på deras webbplats

Nedan forskare vid Göteborgs universitet ingår i PREMSTEM:

Fakta om förtidsbörd och hjärnskada

PREMSTEM (pdf)
PREMSTEMs logotyp
Navigate to video: PREMSTEM: Hjärnskadan hos det för tidigt födda barnet: forskningsnätverk för stamcellsregenerering
Video (02:16)
PREMSTEM: Hjärnskadan hos det för tidigt födda barnet: forskningsnätverk för stamcellsregenerering
Navigate to video: Stamceller: Vad är det och vad kan de göra?
Video (02:36)
Stamceller: Vad är det och vad kan de göra?