Göteborgs universitet

Föreståndare Henrik Hagberg

Koordinator: Agneta Cedefors-Blom

Styrgrupp:
Henrik Hagberg, Ann Hellström, Bo Jacobsson, Carina Mallard, Ingela Lundgren, Karin Sävman

Mer information om centrumets organisation och struktur hittar ni på den engelska sida - About us