Göteborgs universitet

Forskning

Forskningen fokuserar på två huvudteman: "Inflammation och immunförsvar" samt "Förlossningsarbete, kvinnors upplevelser och komplikationer"

Forskningsfokus

Mer om pågående forskningsprojekt se under rubriken "Aktuella projekt"