Bild
Höggravid kvinna sitter i en soffa och vilar sig med handen på magen
Foto: Getty Images
Länkstig

Att bära på HPV är kopplat till ökad risk för att föda för tidigt

Publicerad

Kvinnor som bär på humant papillomvirus, HPV, löper ökad risk att föda för tidigt, visar en studie från Göteborgs universitet. Därmed kan viruset i sig kopplas till den typ av riskökning som tidigare setts hos gravida som genomgått behandling för HPV-orsakade cellförändringar.

Studien som publiceras i tidskriften PLOS Medicine omfattar uppgifter om totalt över en miljon förlossningar. Det är alltså stora grupper som jämförts, och forskarna betonar att resultaten inte ger stöd för att bedöma risknivåer hos enskilda kvinnor i barnafödande ålder.

Johanna Wiik, doktorand inom obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och gynekolog och obstetriker på Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvinnoklinik, är studiens förstaförfattare.

Bild
Johanna Wiik
Foto: Privat

– Jag vill poängtera att riskökningen för att föda tidigt är liten för den enskilda kvinnan som bär på HPV. Men det här är ytterligare ett skäl för unga att ingå i vaccinationsprogrammet mot HPV, säger hon.

Statistiskt säkerställd riskökning

Det är tidigare känt att behandling för cellförändringar efter HPV-infektion kan öka risken för förtidsbörd, alltså förlossning före 37 fullgångna veckor. Den aktuella studien visar att HPV-viruset i sig är kopplat till ökad risk för att föda för tidigt, och för komplikationer för barnet.

Studien bygger på uppgifter om förlossningar registrerade i Medicinska födelseregistret som har kopplats till Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och Cancerregistret. Totalt ingick 1 044 023 förlossningar mellan 1999 och 2016, varav 23 185 hos tidigare behandlade kvinnor och 11 727 hos obehandlade kvinnor med HPV-infektion direkt före eller under graviditeten.

Av kvinnor som tidigare behandlats för cellförändringar födde 9,1 procent för tidigt. Motsvarande andel i gruppen med HPV-infektion i anslutning till graviditet var 5,9 procent. Detta var en statistisk säkerställd ökning jämfört med en referensgrupp med kvinnor som alltid haft normala cellprover. I den gruppen födde 4,6 procent för tidigt.

Vikten av vaccin och cellprovtagning

Verena Sengpiel, docent i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och förlossningsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är senior författare/sistaförfattare bakom studien.

Bild
Verena Sengpiel
Foto: Linnéa Lindroos

– Vår studie är registerbaserad och trots att vi har justerat för en mängd faktorer i analyserna så kan vi inte säkert svara på om det är själva viruset som orsaker graviditets- och förlossningskomplikationer, vi kan bara påvisa ett statistiskt samband, säger hon, och fortsätter:

– Vi kommer snart att kunna se hur förekomsten av förtidsbörd påverkas efter att vaccinationsprogrammet mot HPV har införts, vilket kommer att ge mera information om HPV-infektion har ett orsakssamband med förlossningsutfall.

Forskarna betonar vikten av att hörsamma kallelserna till gynekologisk cellprovtagning, för att eventuella cellförändringar till följd av HPV-infektion ska upptäckas. Johanna Wiik igen:

– Ju tidigare cellförändringar upptäcks, ju bättre kan vi följa och behandla dem. Och så är det bra att berätta för sin barnmorska om man har haft cellförändringar och om man blivit behandlad för detta när man skriver in sig på mödrahälsovården. Då kan förlossningsvården väga in den informationen när graviditetsövervakning planeras, säger hon.

Titel: Associations of treated and untreated human papillomavirus infection with preterm delivery and neonatal mortality: A Swedish population-based study