Bild
Foto av en gravid kvinna
Foto: iStock
Länkstig

Forskning om hur covid-19 påverkar gravida kvinnor, deras nyfödda barn och partners

Publicerad

Gravida kvinnor är inte en uttalad riskgrupp, men uppmanas vara försiktiga för att undvika att smittas av covid-19. Mindre studier pekar på att smittan kan medföra ökad risk för bland annat blodpropp och förtidig födsel, men större studier krävs för att ge säkrare svar.

Det senaste avsnittet av Akademiliv, podden från Sahlgrenska akademin, handlar om ett nytt nationellt forskningsprojekt som startats av forskare vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I podden medverkar Karolina Lindén, forskare och barnmorska, samt Verena Sengpiel, forskare och förlossningsläkare. Intervjuar gör kommunikatörerna Elin Lindström och Susanne Ljungman Westergren.

Lyssna här:

Det är fortfarande okänt hur covid-19 påverkar den gravida kvinnan och det ofödda barnet. Det finns många frågor om vilken behandling gravida kvinnor med covid-19 bör få, och hur gravida, vare sig de blir sjuka eller inte, påverkas av den pågående pandemin. Och hur går det för ett barn vars mamma var sjuk i covid-19 när det låg i magen?

Förlossningskliniker i hela landet

Ett drygt 20-tal förlossningskliniker i Sverige ingår i en ny studie, som kallas COPE (Covid-19 in Pregnancy and Early childhood). Studien initierades i mars 2020 via Svensk Nätverk för kliniska studier inom obstetrik och gynekologi (SNAKS). Rekrytering till studien började i juni 2020. Prover och enkätsvar tillförs kontinuerligt, men just nu omfattar studien cirka 150 gravida personer som haft dokumenterad covid-19 under graviditeten, och cirka 600 i en jämförelsegrupp, där det inte är känt om de haft smittan eller blivit testade negativa. Studien kommer att resultera i en omfattande biobank med prover, kopplade till en databank med data från olika svenska hälso- och kvalitetsregister såsom graviditetsregistret eller svensk nyföddhetsregister samt svar på enkäter. Dessa kommer kunna ge svar på hur covid-19 påverkat graviditet, förlossning, upplevelse av graviditet och tidig föräldraskap, samt även barnets hälsa under en lång tid framöver.

Anpassad förlossningsvård

Liksom all annan vård har förlossningsvården i Sverige anpassats för att minimera risken för smitta, även om anpassningarna ser olika ut i olika regioner. I många fall är partnern nu inte välkommen att följa med till ultraljud och andra besök inom mödrahälsovården. Vårdens anpassningar efter pandemin innebär också att en partner med förkylningssymtom inte får följa med till förlossningen. Det är därför en bra idé för den som är gravid att ha en back-up, kanske kan en släkting eller en vän följa med till förlossningen.

Bild
Foto av Verena Sengpiel och Karolina Lindén vid inspelningen av podden.
Från vänster forskaren och överläkaren vid Kvinnokliniken Verena Sengpiel samt forskaren och barnmorskan Karolina Lindén i Mediatekniks studio.
Foto: Elin Lindström

– Jag är väldigt intresserad av hur de blivande föräldrarna upplever de förändringar som gjorts och hur det påverkar förlossningsupplevelsen och samspelet med barnet. För många gravida finns en extra oro över att partnern kanske inte ska få följa med till sjukhuset när det är dags att föda, och om det blev så, hur upplevde man förlossningen då? Hur blev det för den som fick stanna hemma? Frågar sig Karolina Lindén, som är barnmorska och forskare vid Göteborgs universitet.

Gravida ska vara försiktiga

Den som är gravid nu under pandemin uppmanas att vara försiktig för att inte bli smittad av covid-19. Forskningen har ännu inte helt klarlagt vilka risker det kan innebära för mamma och barn om en gravid kvinna smittas. Tidigare har det bara funnits ett mindre antal studier, baserade på något eller några enskilda fall, som vården kunnat ha som underlag för övervakning och behandling av gravida med covid-19. Nyare data talar för att covid-19 kan innebära en ökad risk för förtidig förlossning, havandeskapsförgiftning och blodproppar hos kvinnan.

– Som gravid är det verkligen viktigt att följa de rekommendationer som kommit ut, exempelvis att hålla avstånd, undvika situationer där det finns en ökad risk att smittas, och att arbeta hemifrån om det är möjligt, säger Verena Sengpiel, forskare vid Göteborgs universitet och överläkare vid Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det är också viktigt att en gravid person som känner av symtom tar ett covidtest, säger hon:

– Om testet är positivt behöver mödravården veta det, för att kunna göra en bedömning om det ska sättas in en förebyggande behandling mot blodpropp. Att vara gravid innebär i sig en ökad risk för blodpropp, och flera studier har visat att covid kan medföra ytterligare ökad risk för detta.

Länkar:

COPE studien

Svenskt nätverk för Nationella Kliniska Studier inom obstetrik och gynekologi, SNAKS

Folkhälsomyndigheten