Göteborgs universitet
Länkstig

Intervju med alumn från specialpedagogprogrammet

Jonas Udd berättar om sin studie- och yrkesbakgrund och varför han valde att läsa till specialpedagog.

Video (4:00)
Jonas Udd berättar varför han valde att bli specialpedagog