Göteborgs universitet

Ansökan till RUT

Här anmäler du dig till Fortbildning för rektorer, Morgondagens ledare i förskola eller skola och Rektorsprogrammet.

Fortbildning för rektorer - Leda elevhälsa

Anmälningsperioden för Fortbildning för rektorer - Leda elevhälsa är stängd.

För mer information från Skolverket »

Fortbildning för rektorer - Leda och organisera fritidshem

Anmälningsperioden för Fortbildning för rektorer - Leda och organisera fritidshem är stängd.

För mer information från Skolverket »

Fortbildning för rektorer - Pedagogiskt ledarskap - Leda förbättring i förskola och skola

Anmälningsperioden för Fortbildning för rektorer - Pedagogiskt ledarskap - Leda förbättring i förskola och skola är stängd.

För mer information från Skolverket»

Morgondagens ledare i förskola och skola: Rekryteringutbildning för blivande rektorer

Anmälningsperioden för Morgondagens ledare i förskola och skola med start vårterminen 2023 öppnar den 15 september (anmälan kan stänga tidigare om det inkommer många behöriga sökande).

För mer information från Skolverket och anmälan »

Rektorsprogrammet

Anmälningsperioden för Rektorsprogrammet med start vårterminen 2023 öppnar den 17 oktober.

För mer information från Skolverket och anmälan »