Göteborgs universitet
Länkstig

Ansökan till Rektorsutbildningens kurser

Här anmäler du dig till Fortbildning för rektorer, Morgondagens ledare i förskola eller skola och Rektorsprogrammet.

Fortbildning för rektorer - Leda elevhälsa

Anmälningsperioden för Fortbildning för rektorer - Leda elevhälsa med start höstterminen 2023 öppnar är stängd.

För mer information från Skolverket »

Fortbildning för rektorer - Leda och organisera fritidshem

Anmälningsperioden för Fortbildning för rektorer - Leda och organisera fritidshem med start höstterminen 2023 är stängd.

För mer information från Skolverket »

Fortbildning för rektorer - Leda skola i strukturell missgynnade områden: att möjliggöra en skola för alla

Anmälningsperioden för Fortbildning för rektorer - Leda skola i strukturell missgynnade områden: att möjliggöra en skola för alla med start höstterminen 2023 är stängd.

För mer information från Skolverket »

Fortbildning för rektorer - Pedagogiskt ledarskap - Leda förbättring i förskola och skola

Anmälningsperioden för Fortbildning för rektorer - Pedagogiskt ledarskap - Leda förbättring i förskola och skola med start höstterminen 2023 är stängd.

För mer information från Skolverket »

Morgondagens ledare i förskola och skola: Rekryteringutbildning för blivande rektorer

Anmälningsperioden för Morgondagens ledare i förskola och skola är stängd då kursen inte startar hösten 2023.

För mer information från Skolverket »

Rektorsprogrammet

Anmälningsperioden för Rektorsprogrammet med start höstterminen 2023 är stängd.

För mer information från Skolverket »