Länkstig

Airi Rovio-Johansson

Benämning saknas

Gothenburg Research Institute, GRI
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Om Airi Rovio-Johansson

Airi Rovio-Johansson är professor i utbildningsvetenskap vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Intresse för människors beteende, lärande och agerande i olika utbildningar, yrken, situationer och under olika livsperioder har styrt mitt utbildningsval inom högre utbildning. Jag har psykologutbildning och ämneslärarutbildning som akademisk grundutbildning, därefter filosofie licentiat examen i pedagogik och 1999 filosofie doktorsexamen i pedagogik. 2006 antogs jag som docent i pedagogik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. På GRI är jag seniorforskare och doktorandhandledare i utbildningsvetenskap.

Multivetenskapliga fenomen är fokus i min forskning. Jag forskar om hur studenter och människor utvecklar lärande, skapar kunskap, mening och innebörd i utbildning, i möten, i kommunikation och i samtal inom privata och offentliga professionella organisationer. Mina forskningsområden är organisering av förändringsprocesser, studenters lärande i hållbara utbildningsprocesser, ämnesinnehållets organisering i undervisning och lärares professionella utveckling i högre utbildning samt hållbart livslångt lärande mellan generationer och mellan kulturer. Under ett antal år som koordinator för institutionella kvalitetsprojekt för För European University Association (EUA) har jag deltagit i att utveckla ett kvalitetssäkringssystem, ”Institutional Evaluation Programme: Performance in Research, Performance in Teaching Quality, and Innovation”, avsett för europeiska nationell och internationell institutioner inom högre utbildning i länder tillhörande Europeiska Unionen (EU).

Jag har publicerat artiklar i internationella och nationella tidskrifter och böcker samt bokkapitel på internationella och nationella förlag.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Organisering av förändringsprocesser
  • Kvalitativa metoder
  • Lärande som interkulturellt och intergenerationellt livlsångt lärande

Pågående forskning

  • Changing teaching, changing teachers through Variation Theory and patterns of variation., 2019-08 - 2022-12

Undervisningsområden

  • Kvalitativa forskningsmetoder
  • Lärandeprocesser och undervisningsprocesser

Utvalda publikationer

Variation in approaches to lesson analysis - alterntive tools for the reconstruction of teaching
Rovio-Johansson, Airi
International Journal of Lesson and Learning Studies, Vol 7 No. 2, 78-84, 2018

Experiences of practice-based learning in phenomenographic perspective
Rovio-Johansson, Airi
Journal of Workplace Learning, Vol 30 No. 1, 48-64, 2018

Students’ Knowledge Progression: Sustainable Learning in Higher Education
Rovio-Johansson, Airi
International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 28:3, s. 427-439, 2016

Continuity and Development in the Phenomenography and Variation Theory Tradition
Rovio-Johansson, Airi, Ingerman, Åke
Scandinavian Journal of Educational Research, 60:3, s. 257-271, 2016

An Application of Variation Theory of Learning in Higher Education
Rovio-Johansson, Airi
Malcolm Tight & Jeroen Huisman (Eds.) Theory and Method in Higher Education Research. International Perspectives on Higher Education Research, Vol. 9, Emerald Group Publishing Limited, s. 261-279, 2013