Länkstig

Martin Palm

Doktorand

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 9 c
41390 Göteborg
Rumsnummer
1445
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Martin Palm

Undervisning

Grundnivå:

  • Antibiotikaresistensens problematik (BIO001)
  • Cellbiologi (BIO900)
  • Laborationer kring antibiotikaresistens (BIO002)

Avancerad nivå:

  • Prokaryot molekylär mikrobiologi (BIO510)