Länkstig

Jessica Coria

Universitetslektor

Institutionen för nationalekonomi med
statistik
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
E617
Postadress
Box 640
40530 Göteborg

Om Jessica Coria

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är optimal utformning av miljöpolitiska styrmedel. Jag utför både teoretiska och tillämpade studier, men den största delen av mitt arbete fokuserar på modellering av miljöregleringar. I detta avseende har jag bland annat analyserat hur valet av styrmedel påverkar införandet av ny teknik samt incitament för att uppfylla miljöregleringar. Jag har även studerat utmaningar för implementering av miljöpolitiska styrmedel i utvecklingsländer, vilka karaktäriseras av svaga institutioner med begränsade möjligheter för genomdrivande.Ett större fokus i min nuvarande forskning är hur flernivåstyrning av miljöfrågor samt interaktion av föroreningar påverkar optimal utformning av styrmedel. Som exempel både påverkar och påverkas klimatpolitiska styrmedel av beslutsfattare på regional, nationell och gränsöverskridande nivå. Vanligtvis är dessa beslutsfattares val av styrmedel, mål och tidpunkter för implementering inte fullt koordinerade. Dessutom kan förekomsten av flera nivåer av miljöstyrning främja strategiskt beteende från inflytelserika lokala aktörer som försöker förbättra sin egen ställning gentemot beslutsfattarna. Det faktum att föroreningar interagerar och att de flesta regleringar och styrmedel bortser från detta på grund av flernivåstyrning innebär att gällande regleringar inte är optimala och kan leda till oavsiktliga sidoeffekter. Min forskning syftar till att utreda effekterna av olika styrmedelskombinationer och att identifiera de institutionella arrangemang som krävs för effektiv koordinering och implementering av samordnade åtgärder för att hantera föroreningar.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Environmental economics
  • industrial organization
  • regulatory economics
  • applied microeconomics.

Undervisningsområden

  • Environmental Economics
  • Econometrics
  • Microeconomics
  • Industrial Organization

Utvalda publikationer

Coria, J., E. Kristiansson and M. Gustavsson. (2022). Economic Interests Cloud Hazard Reductions in the European Regulation of Substances of Very High Concern. Nature Communications 13, 6686.

Ambec, S. and J. Coria (2021). The informational value of environmental taxes. Journal of Public Economics, 199, 104439.

Coria J., M. Hennlock and T. Sterner (2021). Interjurisdictional Externalities, Overlapping Policies and NOx Pollution Control in Sweden. Journal of Environmental Economics and Management 107, 102444.

Coria, J (2018). The Economics of Toxic Substance Control– the REACH Directive. Review of Environmental Economics and Policy, rey003, https://doi.org/10.1093/reep/rey003

Ambec, S. and J. Coria (2018). Policy Spillovers in the regulation of multiple pollutants. Journal of Environmental Economics and Management 87: 114-134

Villalobos, L., Coria, J., and Nordén, A. (2018). Has forest certification reduced forest degradation in Sweden? Land Economics 94(2): 220–238.

Coria, J. and X. Zhang (2017). Optimal Environmental Road Pricing and Daily Commuting Patterns. Transportation Research B: Methodological 105: 297-314