Länkstig

Alix Gabaude

Doktorand

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Alix Gabaude

Jag är doktorand med en intresse för unga vuxna och bostadspolitik.

Jag arbetar nu som biträdande forskare med projektet Den första bostaden tillsammans med Ylva Norén Bretzer och Marie Thynell. Projektets mål är att en kunskapsöversikt om unga vuxna på den svenska bostadsmarknaden, formell och informell. Projektet finansieras av FORMAS och utföras under ett år från höst 2022 till höst 2023.

Jag arbetade även som biträdande forskare under höst 2021 och vår 2022 med projektet TryggStad också tillsammans med Ylva Norén Bretzer och Marie Thynell. I projektet analyseras fastighetsägares trygghetsstrategier i tre utsatta områden, Gårdsten, Lövgärdet och Centrala Tynnered (Göteborg). Projektet finansieras av KVA/Thuréus forskningsfond och avrapporteras under hösten 2022.