Länkstig

Alix Gabaude

Doktorand

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Alix Gabaude

Sedan augusti 2023, är jag doktorand på Förvaltningshögskolan, och studerar bostadspolitik och unga vuxna i Frankrike och Sverige.

Jag arbetade som biträdande forskare med projektet Den första bostaden tillsammans med Ylva Norén Bretzer och Marie Thynell. Projektets mål var att en kunskapsöversikt om unga vuxna på den svenska bostadsmarknaden, formell och informell. Projektet finansierades av FORMAS och utfördes under ett år från höst 2022 till höst 2023.

Jag arbetade även som biträdande forskare under höst 2021 och vår 2022 med projektet TryggStad också tillsammans med Ylva Norén Bretzer och Marie Thynell. I projektet analyseras fastighetsägares trygghetsstrategier i tre utsatta områden, Gårdsten, Lövgärdet och Centrala Tynnered (Göteborg). Projektet finansierades av KVA/Thuréus forskningsfond.