Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Elisabet Sernbo

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 21-23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D411
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Elisabet Sernbo

Bakgrund Jag är socionom och har en masterexamen i socialt arbete. 2019 disputerade jag på en avhandling med titeln "Med avstegen som arbetsplats - En etnografisk studie av hälso- och sjukvårdskuratorns arbete". Jag arbetar nu som lektor på institutionen för socialt arbete.

Undervisning och forskningsintressen Jag undervisar framför allt på socionomprogrammet, i huvudsak med inriktning mot teorier, metoder och etik, liksom perspektiv på hälsa och ohälsa. Jag har också handlett uppsatser på olika nivåer, liksom varit kursansvarig för kursen psykosocialt arbete på avancerad nivå. Inom ramen för masterutbildningen i socialt arbetet har jag också undervisat på kurser med inriktning mot socialt arbete inom hälso- och sjukvårdens område, kvalitativ metod och interaktionistiska perspektiv.

Teoretiskt är jag inspirerad av bland annat queer fenomenologi och organisationsteori och bland mina forskningsintressen märks bland annat det sociala arbetets vardagliga organisering, hantering och klassificering av olika bekymmer liksom klient- och professionskonstruktioner.

Background I am a social worker with a Master’s degree in social work. In 2019 I defended my thesis in social work, titeled: "Out of line as workplace – An ethnographic study of health social work". I am now a senior lecturer at the department of social work.  

Teaching and research interests In my teaching I primarily focus on theories, methods and ethics in social work, health and interactionist perspectives. Theoretically I am inspired by queer phenomenology and organisational theory and my research interests are mainly focused on the everyday organization of social work.