Länkstig

Elisabet Sernbo

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 21-23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D411
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Universitetslektor, biträdande

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Elisabet Sernbo

Bakgrund:

Jag är socionom och har en masterexamen i socialt arbete. 2019 disputerade jag på avhandlingen: "Med avstegen som arbetsplats - En etnografisk studie av hälso- och sjukvårdskuratorns arbete". Jag arbetar som biträdande lektor på institutionen för socialt arbete.

Undervisning och forskningsintressen:

Jag är koordinator för hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, och kursansvarig för några av programmets kurser. Jag undervisar framför allt med inriktning mot teorier, metoder och etik, liksom perspektiv på hälsa och ohälsa. Jag handleder också uppsatser på olika nivåer.

Bland mina forskningsintressen märks bland annat det sociala arbetets vardagliga organisering, hantering och klassificering av bekymmer, klient- och professionskonstruktioner, samt epistemologiska frågor och professionaliseringsprocesser. Teoretiskt är jag inspirerad av bland annat queer fenomenologi och organisationsteori.