Länkstig

Helena Pedersen

Universitetslektor

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt
arbete
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 451b
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Helena Pedersen

Jag är verksam inom intresseområdet Utbildning för hållbar utveckling vid IDPP. Mitt forskningsfält är kritiska djurstudier och kritisk djurpedagogik: Jag fokuserar på människa-djurrelationer som pedagogisk/didaktisk fråga och som ett område för kritisk utbildningsvetenskaplig forskning. Jag intresserar mig för hur utbildningssystemet formar sina mänskliga och icke-mänskliga subjekt, men också hur djur figurerar i produktionen, förmedlingen och spridningen av kunskap i vidare bemärkelse. Hur utbildning, pedagogik och lärande förändras i både samspel och konflikt med de frågor som väcks av ett kritiskt förhållningssätt till människa-djurrelationer är ett annat centralt tema. Vad händer när vi problematiserar djurs positioner som artrepresentanter, tankefigurer, produktionsverktyg och konsumtionsobjekt, och istället låter dem träda fram som subjekt? Med kritisk posthumanistisk teori som grund undersöker jag hur djurutnyttjandets dynamik, känslor, materialitet och institutioner intra-agerar i skolans vardag. Jag studerar maktrelationer mellan elever/studenter, lärare, djur, och utbildningssystemet som sådant, men också hur spänningar i dessa maktrelationer ibland kan utvecklas i oförutsägbara riktningar.

Jag är också intresserad av posthumanistisk teori- och metodutveckling inom framför allt utbildningsvetenskaplig forskning och arbetar bl.a. med zooetnografi, feministisk materialism, affektteori, och schizoanalys.

Jag har skrivit böckerna Animals in Schools: Processes and Strategies in Human-Animal Education (Purdue University Press, 2010): Animals in Schools: Processes and Strategies in Human-Animal Education | Purdue University Press och Schizoanalysis and Animal Science Education (Bloomsbury, 2019): Schizoanalysis and Animal Science Education: Helena Pedersen: Bloomsbury Academic

Jag sitter i redaktionskommittén för bokserien Critical Animal Studies (Brill).

Med stöd av GU:s interna klimatfond och Gustaf Adolf Bratts stiftelse är jag en av initiativtagarna till det fakultetsöverskridande nätverket GU-CAS: Göteborgs universitets nätverk för kritiska djurstudier i Antropocen.

I podcasten "Tending to Talks" diskuterar jag människa-djurrelationer i akademin och övriga samhället med Anna Pietraszczyk (på engelska):

https://open.spotify.com/episode/40g5TZrAsDyjAgbbAVZ4m6

Här finns också en intervju med mig där jag pratar med Martin Smedjeback om min forskning och undervisning inom kritiska djurstudier:

https://youtu.be/BP385KIA1lk