Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jonna Håkansson

Doktorand

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt
arbete
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jonna Håkansson

Jag doktorerar inom ämnesdidaktik med inriktning mot Utbildning för hållbar utveckling vid IDPP. Mitt forskningsfält är kritiska djurstudier och kritisk djurpedagogik. Fokus ligger på att kritiskt granska människa-djurrelationer för att se vad dessa relationer möjliggör och omöjliggör. Jag är särskilt intresserad av hur vi blir till i mötet med varandra och hur förtryck mot mänskliga och ickemänskliga djur samverkar.

Med en bakgrund i genusvetenskapen och en masterexamen i genusvetenskap från Göteborgs universitet (2018) intresserar jag mig särskilt för teoretiska utgångspunkter med anknytning till feministisk teori. Utöver intresektionalitet, dekolonial feminism och feministisk affektteori har jag ett stort intresse för posthumanistisk teori och metodologi.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt utförs inom ramen för kritisk utbildningsforskning och utgörs av ett aktionsforskningsprojekt där samverkan mellan gymnasieskolor, universitet och sociala rörelser undersöks som en väg framåt i utveckling och implementering av kritisk djurpedagogik inom ESD. Projektet innefattar två integrerade fallstudier:

(a) en kollaborativ fokusgrupp-studie med yrkesverksamma gymnasielärare, representanter från universitetet och aktivister engagerad inom frågor kopplade till kritisk djurpedagogik i ESD som ska diskutera och utveckla pedagogiska praktiker i ämnet och;

(b) en studie av vad som händer då dessa pedagogiska praktiker implementeras i ESD i gymnasieskolan årskurs 1-3.

Teoretiskt är projektet förankrat i feministisk och kritisk teori, mer specifikt kritiska djurstudier, intersektionalitet, feministisk affektteori och posthumanism. Projektet undersöker möjligheter och utmaningar för undervisning, utbildning och lärande kopplat till ESD genom att djupgående granska hur kritisk djurpedagogik kan implementeras som en del i ESD i gymnasieskolan.

Övrigt

Jag är en av initiativtagarna till det fakultetsöverskridande nätverket GU-CAS: Göteborgs Universitets Nätverk för Kritiska Djurstudier i Antropocen. GU-CAS sätter människa-djur relationer i centrum i utforskandet av nya ansatser att bemöta miljöproblem, social orättvisa och klimatförändringar.