Länkstig

Thomas Laurien

Universitetslektor

Enheten för
Design
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Thomas Laurien

Jag intresserar mig för det tvärvetenskapliga fältet Miljöhumaniora (Environmental Humanities) där det finns utrymme för och behov av konstnärliga förhållningssätt och metoder som komplement till naturvetenskapens och humanioras sätt att ta sig an vår tids stora utmaningar. Framför allt intresserar jag mig för människors relationer till mer-än-människor, och hur dessa relationer som idag på många sätt är ohållbara kan omförhandlas så att de blir hållbara.

2017 initierade och curaterade jag utställningen ”New Companionships” för Gothenburg Design Festival. I denna utställning lyfte jag fram studentarbeten som på olika sätt kunde sägas tillhöra fältet Miljöhumaniora. Utställningen kom att fungera som en katalysator för formulerandet av den fristående kursen ”Design och det posthumanistiska perspektivet” som nu ges på HDK (se: https://hdk.gu.se/english/education/courses/design-and-the-posthumanist…).

Som en fortsättning på denna rörelse genomfördes ett panelsamtal under Gothenburg Design Festival 2018 där ett antal designers, designforskare och designlärare tillsammans reflekterade över hur ett posthumanistiskt, postantropocentriskt perspektiv kan påverka design, samt hur designpraktik, -utbildning och -forskning kan förhålla sig till fältet Miljöhumaniora (se https://gothenburgdesignfestival.se/events/design-and-posthumanism/). Efter genomförandet av panelsamtalet startade vi nätverket ”Design and Posthumanism”: www.designandposthumanism.org.

För närvarande arbetar jag och min kollega Theo Ågren med det processbaserade och posthumanistiskt präglade projektet ”Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker" med stöd från Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund (se https://hdk-valand.gu.se/aktuellt/n/utstallning-utforskar-manniskors-re… och https://borasregionen.se/projekt/projekt-vi-stodjer/skimmer-och-harvor-…).

Jag arbetar även med det fleråriga projektet "The Scarlet Lily Beetle Sanctuary" som bland annat har lett fram till ett format för flerartsberättelser som jag kallar "biojunta" (se https://landetsfria.nu/2020/nummer-97/thomas-laurien-vill-vava-samman-v…).

Jag är aktiv medlem i nätverken ”Design and Posthumanism”, och GU-CAS (ett Critical Animal Studies-nätverk inom Göteborgs universitet). Jag är även medlem av GGBC - Gothenburg Global Biodiversity Centre.

För bilder av projekt och arbeten, se under fliken publikationer samt: https://www.instagram.com/thomaslaurien/ https://www.pinterest.com/thomaslaurien5/