Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dorna Behdadi

Doktorand

Avdelningen för filosofi och
filologi
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C515
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Dorna Behdadi

[pronomen: hen]

Utbildning

Fil. kand. Praktisk Filosofi, Göteborgs universitet (2012)

Fil. mag. Praktisk Filosofi, Lunds universitet inkl kurser i medvetandefilosofi, kognitionsvetenskap, komparativ kognition, neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap (2014)

Fil. kand. Biologi (zoologi), Göteborgs universitet inkl kurser i veterinärmedicin från Veterinärprogrammet, SLU Uppsala (2014). Exjobb (kategoribildning hos en gnagarart): http://hdl.handle.net/2077/54326

Forskning

Min avhandling behandlar frågan om moraliskt agentskap hos andra entiteter än människor. Vilka icke-mänskliga varelser kan vara moraliskt ansvariga för sina handlingar? Kan andra djur än vi vara moraliska agenter? Kan artificiella intelligenser vara det? Är de det i så fall på samma sätt som (vuxna) människor, eller gäller andra kriterier? Vilka etiska och sociala konsekvenser följer om moraliskt agentskap kan och bör tillskrivas fler än de vi brukar anse beröm- och klandervärda?

Utöver detta intresserar jag mig för djuretik, medvetandefilosofi och dess anknytning till normativa frågor, filosofiska frågor i anknytning till komparativ kognition (som metod och tolkning av data och förklaringsnivåer), teorier om det unikt mänskliga, samt frågor om livskvalitet och hälsa.

Övrigt

En av initiativtagarna till Göteborgs universitets nätverk för kritiska djurstudier i antropocen: GU-CAS

Medlem i Miljöhumanioranätverket, Göteborgs universitet

TEDx-föredrag om AI och moralisk status:

Conscious AI: A Moral Dilemma | Dorna Behdadi | TEDxGöteborg