Länkstig

Dorna Behdadi

Doktorand

Avdelningen för filosofi och
logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
C515
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Dorna Behdadi

[pronomen: hen]

Utbildning

Fil. kand. Praktisk Filosofi, Göteborgs universitet (2012)

Fil. mag. Praktisk Filosofi, Lunds universitet inkl kurser i medvetandefilosofi, kognitionsvetenskap, komparativ kognition, neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap (2014)

Fil. kand. Biologi (zoologi), Göteborgs universitet inkl kurser i veterinärmedicin från Veterinärprogrammet, SLU Uppsala (2014). Exjobb (inlärning hos en gnagarart): http://hdl.handle.net/2077/54326

Forskning

Min avhandling behandlar frågan om moraliskt agentskap hos andra entiteter än människor. Vilka icke-mänskliga varelser kan vara moraliskt ansvariga för sina handlingar? Kan andra djur än vi vara moraliska agenter? Kan artificiella intelligenser vara det? Är de det i så fall på samma sätt som (vuxna) människor, eller gäller andra kriterier? Vilka etiska och sociala konsekvenser följer om moraliskt agentskap kan och bör tillskrivas fler än de vi brukar anse beröm- och klandervärda?

Utöver detta intresserar jag mig för medvetandefilosofi och dess anknytning till normativetiska frågor, djuretik, moralpsykologi, filosofiska frågor i anknytning till komparativ kognition (som metod och tolkning av data och förklaringsnivåer), teorier och föreställningar om det unikt mänskliga, samt frågor om livskvalitet och hälsa.

Senaste publikationer

Behdadi, D. (2020). A Practice‐Focused Case for Animal Moral Agency. Journal of Applied Philosophy. https://doi.org/10.1111/japp.12486

Behdadi, D., & Munthe, C. (2020). A Normative Approach to Artificial Moral Agency. Minds and Machines. https://doi.org/10.1007/s11023-020-09525-8

Övrigt

Medlem i Miljöhumanioranätverket, Göteborgs universitet

Medlem i Sveriges Akademiska Etologer

Medlem i Göteborgs universitets nätverk för kritiska djurstudier i antropocen (GU-CAS)

TEDx-föredrag om AI och moralisk status:

Conscious AI: A Moral Dilemma | Dorna Behdadi | TEDxGöteborg