Länkstig

Dorna Behdadi

Doktorand

Avdelningen för filosofi och
logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
C515
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Universitetsadjunkt

Avdelningen för filosofi och
logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Dorna Behdadi

[pronomen: hen]

Utbildning

Fil. doktor Praktisk filosofi, Göteborgs universitet (2024)

Fil. mag. Praktisk filosofi, Lunds universitet inkl kurser i medvetandefilosofi, kognitionsvetenskap, komparativ kognition, neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap (2014)

Fil. kand. Biologi (zoologi), Göteborgs universitet: inkl kurser i veterinärmedicin från Veterinärprogrammet, SLU Uppsala (2014). C-uppsats (inlärning hos en gnagarart): http://hdl.handle.net/2077/54326

Fil. kand. Praktisk filosofi, Göteborgs universitet (2012)

Forskning

I min forskning intresserar jag mig för moralpsykologi, normativ interaktion och kommunikation, medvetande- och kognitionsfilosofi och dess anknytning till normativetiska frågor, djuretik, AI-etik, filosofiska frågor i anknytning till komparativ kognition (som metod och tolkning av data och förklaringsnivåer), teorier och föreställningar om det unikt mänskliga, samt frågor om livskvalitet och hälsa.

Min avhandling behandlade frågan om moraliskt agens hos andra entiteter än människor. Vilka icke-mänskliga varelser kan vara moraliskt ansvariga för sina handlingar? Kan andra djur än vi vara moraliska agenter? Kan artificiella intelligenser vara det? Är de det i så fall på samma sätt som (vuxna) människor, eller gäller andra kriterier? Vilka etiska och sociala konsekvenser följer om moraliskt agens kan och bör tillskrivas fler än de vi brukar anse beröm- och klandervärda?

Senaste publikationer

Behdadi, D. (2023). Nonhuman Moral Agency: A Practice-Focused Exploration of Moral Agency in Nonhuman Animals and Artificial Intelligence. [Doctoral dissertation, University of Gothenburg]. Acta Universitatis Gothoburgensis. PDF: http://hdl.handle.net/2077/78610

Behdadi, D. (2021). A Practice‐Focused Case for Animal Moral Agency. Journal of Applied Philosophy. https://doi.org/10.1111/japp.12486

Behdadi, D., & Munthe, C. (2020). A Normative Approach to Artificial Moral Agency. Minds and Machines. https://doi.org/10.1007/s11023-020-09525-8

Övrigt

Medlem i Sveriges Akademiska Etologer: https://www.sverigesakademiskaetologer.se/

Medlem och medgrundare av Göteborgs universitets nätverk för kritiska djurstudier i antropocen (Gu-CAS)

Medlem i International Society for the Philosophy of the Sciences of the Mind: https://www.ispsmind.com/

TEDx-föredrag om AI och moralisk status:

Conscious AI: A Moral Dilemma | Dorna Behdadi | TEDxGöteborg