Länkstig

Sara Ehrling Moding

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
F406
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Sara Ehrling Moding

Bakgrund

Min utbildning kommer till största del från Göteborgs universitet, men jag har även studerat vid Glasgow University samt vid Università degli Studi di Ferrara. Jag har också genomgått lärarutbildning vid Göteborgs universitet och har arbetat många år som gymnasielärare i latin och svenska. Vid universitetet har jag forskat och undervisat i varierande omfattning sedan 2002.

Forskning

Våren 2011 disputerade jag vid Göteborgs universitet på en avhandling om senantika latinska bröllopsdikter som skrivits i centoform. En cento är en dikt som satts samman enbart av citat från tidigare litteratur och liknande litteratur skrivs även nuförtiden. I avhandlingen intresserade jag mig bland annat av vad som händer med ett citat då det används i ett nytt sammanhang, hur påverkas förståelsen av den nya texten om vi känner till den gamla, påverkas den gamla texten av den nya? Frågor kring genre, intertextualitet och förhållandet mellan cento och ursprungstext var centrala. Jag är fortsatt intresserad av latinsk centodiktning, men även av annan latinsk litteratur och de klassiska diktarnas fortlevnad i senare tiders författarskap.

Pågående forskningsprojekt

Från januari 2014 arbetar jag tillsammans med Britt-Marie Karlsson, franska, inom ett forskningsprojekt finansierat av Svenska Vetenskapsrådet. Inom projektet undersöker vi den äldsta bevarade franska prosaöversättningen av Aeneidens fyra första böcker. Översättningen utkom 1541 och tycks utgöra kulmen i den franska författarinnan Hélisenne de Crennes författarskap. Vid denna tid gav sig kvinnliga författare gärna i kast med äldre tiders inflytelserika verk och så att säga "gjorde dem till sina egna". På så sätt kunde de kvinnliga författarna skapa ett utrymme för den egna kreativiteten och samtidigt vinna tillträde till den litterära parnassen. Det är bland annat i detta receptionshistoriska sammanhang de Crennes arbete kommer att undersökas.

Det treåriga projektet förväntas bland annat utmynna i en modern kritisk utgåva av de Crennes version av Vergilius Aeneid, inklusive en inledande kommentar, en löpande kommentar, ett index med egennamn och en ordlista. Vi kommer dessutom genomgående att relatera texten till de Crennes tidigare verk, liksom till Vergilius och andra verk i den klassiska traditionen.

Undervisning

Jag har undervisat på samtliga nivåer och i samtliga delkurser inom grundutbildningen i latin. Det roligaste med att undervisa är att fånga studenternas intresse och att se hur de efterhand begriper och möter såväl språkliga strukturer som texternas tankegods. Jag är särskilt engagerad i tvärspråkliga samarbetsprojekt och i ämneslärarutbildningen i latin.